Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
„Židinys“ ieško naujo komandos nario
2019-06-10

Rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“ ieško naujo komandos nario  socialinio darbuotojo arba  socialinio pedagogo dirbti  socialinės globos centro ,,Židinys“ bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 

Pagrindinės funkcijos:
Turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo ar socialinės pedagogikos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
Gebėti dirbti Word, Excel, Powerpoint, Outlook programomis,  taip pat naudotis  moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos perdavimo priemonėmis.
Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
Žinoti socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui, juos taikyti praktikoje.
Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Darbo pobūdis:
Globos (rūpybos) paslaugų teikimas vaikams.
Bendruomeninių globos namų tikslų, uždavinių įgyvendinimas.
Ryšių palaikymas tarp vaikų ir jų aplinkos gerinimas.
Pagalba vaikui integruotis visuomenėje.
Darbas su vaikais sprendžiant jiems kylančias problemas.
Vaiko saviraiškos, mokymosi motyvacijos, užimtumo užtikrinimas.
Dienos užimtumo grupės veiklos koordinavimas, užsiėmimų vedimas, individualus darbas su vaiku;
Bendradarbiaujant su kitais specialistais, vertinti individulius vaiko poreikius, pagalbos poreikį, socialinio darbo ir pagalbos teikimo veiksmingumą; inicijuoti vaiko poreikių pervertinimą.

Privalumas:
Patirtis socialinio darbo srityje.

Mes Jums siūlome:
Darbą nuolat tobulėjančioje įstaigoje, turinčioje didelę patirtį socialinio darbo srityje.
Darbą profesionalioje komandoje.
Asmeninio tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.
 
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu zidinys@lazdijai.lt  iki 2019-06-14. Išsamesnė informacija – telefonu  8 698 49 586.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis