Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų miesto vietos veiklos grupė kviečia į mokymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams
2019-11-04

Lazdijų miesto vietos veiklos grupė kviečia į mokymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams.

Mokymai vyks lapkričio 7 d., adresu Vilniaus g. 1, Lazdijai, 1 aukšto seminarų salėje, pradžia 9.00 val.

Primename, kad Lazdijų miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategiją, finansavimo pagal šiuos veiksmus:

1.1.1. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, tarpininkavimo, maitinimo, transporto, asmens higienos ir priežiūros, sociokultūrinių ir savipagalbos paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

1.1.2. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę integraciją Lazdijų mieste

2.1.1. Veiksmas: Naujų profesinių, praktinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas ir ugdymas darbo vietoje, savanoriškos veiklos skatinimas, profesinis orientavimas ir motyvavimas imtis aktyvios veiklos

2.2.1. Veiksmas: Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 14 d. 8.00 val. iki 2019 m. lapkričio 22 d. 15.00 val., vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti įteiktas pareiškėjo asmeniškai (pareiškėjo juridinio asmens, vietos plėtros projektinį pasiūlymą gali įteikti pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kitais būdais (pvz., atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio) gali būti teikiamos, tačiau turi būti išsiųsta ne vėliau nei paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną Lazdijų miesto vietos veiklos grupei adresu Vilniaus g. 1-119, 67106, Lazdijai.

Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su 2019 m. lapkričio 22 d. datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas laiku.

Konsultacijas ir detalesnę informaciją teikia Lazdijų miesto VVG vadovas Marius Varnelis, tel. 8687 88586, el. paštas varnelis.marius@gmail.com, Vilniaus g. 1, Lazdijai.

Išsami informacija apie antrąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus skelbiama interneto svetainėje www.lazdijai.lt > Struktūra ir kontaktai > Įstaigos ir įmonės > Lazdijų miesto VVG

Lazdijų miesto vietos veiklos grupės informacija

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis