Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Bendrasis ugdymas

Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 5TS-823 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ nustatė savivaldybės mokykloms mokinių priėmimo laiką, klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse 2017-2018 mokslo metams. Esant poreikiui iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) skaičius bus patikslinamas. Sprendimas 5TS-823 .

 

Lazdijų rajono savivaldybėje 2017-2018 mokslo metais veikia 16 švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų:

 

  • 2 mokyklos-darželiai,
  • 7 mokyklos, iš jų viena mokykla su ikimokyklinio ugdymo skyriumi,
  • 3 gimnazijos, iš jų dvi gimnazijos su ikimokyklinio ugdymo skyriumi,
  • 2 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos,
  • VšĮ Lazdijų švietimo centras,
  • 1 profesinio mokymo įstaiga.

 

Jose ugdomi 2007 mokiniai,  dirba 281 mokytojas. Ikimokykliniame ugdyme dalyvauja 424 vaikai. Priešmokykliniame ugdyme - 142 vaikai.

 

ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI      
NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS     
EGZAMINAI