Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir aplinkosaugos skyrius
 • Buhalterinės apskaitos skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Civilinės metrikacijos skyrius
 • Dokumentų ir informacijos skyrius
 • Ekonomikos skyrius
 • Finansų skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Investicijų skyrius
 • Juridinis skyrius
 • Socialinės paramos skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Ūkio tarnyba
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Žemės ūkio ir melioracijos skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir aplinkosaugos skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Dokumentų ir informacijos skyrius
  Ekonomikos skyrius
  Finansų skyrius
  Juridinis skyrius
  Savivaldybės gydytojas
  Socialinės paramos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Žemės ūkio ir melioracijos skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
  • Mero padėjėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Grupės, frakcijos, opozicija
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 42
  Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 42 posėdis
  Posėdžio data 2018-10-19 14:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Registruota
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1026 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9008_34-1475 K. Jasiulevičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1174 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-146 „DĖL LAZDIJŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STEIGIMO“ PAKEITIMO 9000_34-1473 G. Giedraitis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1175 „DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Š. Dumbliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1379 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖSE“ PAKEITIMO 9001_34-1472 V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Valūnas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-694 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI“ PAKEITIMO L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-78 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO L. Džiaukštienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR, 5TS-284 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO L. Margelienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1388 „DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO A. Kimbirauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-594 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 DĖL PRITARIMO RANGOS SUTARTIES PASIRAŠYMUI 9006_34-1477 V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 DĖL RANGOS SUTARTIES 9007_34-1476 V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO V. Margelis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ MOKYKLAI – DARŽELIUI „VYTURĖLIS“ 9002_34-1470 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS 9003_34-1474 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO 9004_34-1471 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 DĖL STATINIŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9005_34-1469 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-725 „DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO LAISVU NUO MOKINIŲ VEŽIMO Į MOKYKLAS IR IŠ JŲ METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9009_34-1478 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 DĖL TEISĖS ĮSIGYTI VAŽIAVIMO VIETINIO PRIEMIESTINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS BILIETĄ SU NUOLAIDA J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1294 „DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9025_34-1479 J. Galvanauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema