Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 48
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 48 posėdis
Posėdžio data 2019-03-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1652) 9365_kregždutė_ataskaita už 2018 m V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 9378_34-1654 9379_Veiklos ataskaita už 2018 metus VYTURELIS V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1643) 9358_Mokyklos 2018 m. ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI 9361_34-1646 9362_Lazdijų r. Šventežerio mokyklos ataskaita 2018 m V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1641) 9364_Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1640) 9366_Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2018 metų veiklos plano ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1639) 9367_LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS  2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1648) 9368_Veiklos ataskaita - V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1633) 9369_LKM 2018 m. veiklos ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1635) 9370_Bibliotekos ataskaita 2018 m V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1570 "DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOJE" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1647) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO BEI PRITARIMO AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1637) 9371_LRSPT veiklos ataskaita už 2018 m V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS A. Markūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS A. Vaišnoras
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2018 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS 9380_34-1653 9381_komisijos ir priemoniu plano 2018 m. ataskaitos A. Žymančius
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS S. Petrauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1026 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-615 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS“ PAKEITIMO K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1578 „DĖL 2019 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "WiFi4EU LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" (Nr. 34-1632) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "BŪK MODERNUS - SKAITYK ŠIUOLAIKIŠKAI!" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1650) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ R. Rupšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE SUMAŽINIMO (Nr. 34-1649) R. Rupšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE 2019-2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1642) 9373_Antikorupc. 3 proc V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-594 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1651) 9374_Antikorupcinio vert. pazyma V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1644) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-1634) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO (Nr. 34-1636) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1638) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LAZDIJŲ VANDUO“ (Nr. 34-1645) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9382_34-1655 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO 9384_34-1656 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška