Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English

Iki šių metų kovo 15 dienos Lazdijų rajono gyventojus kviečiame dalyvauti internetinėje apklausoje, kurią galite surasti savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt, kairėje pradinio puslapio pusėje. Apklausos metu turėsite galimybę išsakyti savo nuomonę apie savivaldybės aptarnavimo kokybę, komunikaciją su gyventojais bei įvertinti gyvenimo kokybę savivaldybėje.

Lazdijų rajono savivaldybė ir VšĮ „Investuok Lietuvoje” pasirašė bendradarbiavimo sutartį, suteiksiančią galimybę Lazdijuose įgyvendinti „Kurk Lietuvai“ projektą „Darnus judumas Lietuvos-Lenkijos pasienio zonoje“. Nors atstumas iki Lenkijos nėra didelis iki šiol tiesioginio viešojo transporto susisiekimo su tuo kraštu nėra, tad pradėtas įgyvendinti projektas ieškos šios problemos sprendimo būdų. Pasak Verstaminuose užaugusios ir Europos studijų magistro laipsnį bei tarptautinės darbo patirties įgijusios Birutės Karakaitės, Lazdijai nepakankamai išnaudoja savo geografinės padėties privalumus – pasienio su Lenkija infrastruktūrą, tad pradedamas įgyvendinti projektas padės spręsti šią problemą.

Savivaldybėje viešėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Arnas Mikaila, seržantas majoras Virginijus Večerkauskas ir štabo seržantas Tadas Murauskis. Su rajono savivaldybės mere Ausma Miškiniene jie aptarė rajono visuomenės ir Dainavos apygardos 1-osios rinktinės bendradarbiavimą švietimo, prevencinio darbo srityse taikos, taip pat bendrus veiksmus su Lietuvos kariuomene ekstremaliųjų situacijų metu.

„Džiaugiuosi išrinkta rajono jaunimo reikalų taryba, o labiausiai – dėl to, kad ji buvo renkama vadovaujantis skaidrumo ir visų suinteresuotų pusių atstovavimo principais. Jūsų būryje matau aktyvius jaunus rajono žmones, su kuriais jau esu bendravusi ne viename rajono renginyje. Iš jūsų pirmiausiai tikiuosi proveržio sprendžiant jaunimo reikalus ir rengiant bei po to įgyvendinant konkrečią, jaunimo lūkesčius atitinkančią strategiją. Tikiuosi, kad Jūsų iniciatyva, įsitraukimas į rajono jaunimo reikalus padės rezultatyviai panaudoti tikrai nemažas rajono biudžete jaunimo poreikiams skirtas lėšas“ – kalbėjo rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, susitikime su naujai išrinktais rajono jaunimo reikalų tarybos nariais.

 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16