Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English

Kiekvienais metais Lazdijų rajono savivaldybės biudžete yra numatomos lėšos, skirtos religinių bendruomenių rėmimui. Šioms bendruomenėms priklauso nemaža rajono gyventojų dalis, o stiprios bendruomenės – sėkmingos tautos pagrindas, tad 2018 m. religinių bendruomenių rėmimui buvo skirta daugiau kaip 100 000 Eur.

Siekiant įprasminti neginčijamai reikšmingą kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, Lazdijų rajono savivaldybėje ypač daug dėmesio skiriama rezistencinių kovų ir jų dalyvių įamžinimui. Bendradarbiaujant su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru Lazdijų rajone greitu laiku numatyta įrengti naujas memorialines kompozicijas ir partizanų bunkerio ekspoziciją.

Šiuo metu Krikštonyse vykdoma laisvalaikio salės rekonstrukcija. Įvykdžius darbus tikimasi užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės Krikštonių krašto gyventojų socialinį saugumą, gerinti kultūrinės ir bendruomeninės veiklos vykdymo kokybę, remti saviveiklininkų iniciatyvas. Susipažinti su įgyvendinamais darbais buvo nuvykę Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Lazdijų kultūros centro direktorius Arūnas Sujeta, Lazdijų kultūros centro specialistė projektams Eglė Kubilienė, specialistė viešiesiems pirkimams Irma Gurevičienė, Krikštonių laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Lena Švetkauskienė.

Lazdijų krašto muziejus jau ne vienerius metus organizuoja Lazdijų rajono savivaldybės mokinių žiemos piešinių parodą-konkursą. Šie metai ne išimtis – geriausių piešėjų darbai tema „Kalėdų angelo pasaka“ puošė muziejaus ekspozicijų salės sienas nuo 2018 m. gruodžio 6 d. Sausio 29 d. įvyko iškilmingi konkurso-parodos nugalėtojų apdovanojimai. Konkurso dalyvius ir laureatus sveikino Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėjas Jonas Gudžiauskas, Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Auksė Stirbienė.

 

Lazdijų rajono savivaldybės administracija informuoja išorinių reklaminių stendų savininkus ir išorinės reklamos skleidėjus dėl išorinės reklamos įrenginių  leidimų išdavimo tvarkos.  Kviečiame išorinės reklamos skleidėjus ir reklaminių stendų savininkus reikiamus dokumentus pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijai iki 2019 m. kovo 1 d.  Reklaminiams stendams, kurie neatitinka Leidimų įrengti išorinę reklamą,   Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-30 įsakymu Nr. 10V-984 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, savivaldybės administracija organizuos reklaminio įrenginio išardymo, reklamos nukabinimo ir aplinkos sutvarkymo darbus, už kuriuos turės kompensuoti reklaminių stendų savininkai ir  reklamos skleidėjai. 

Kadangi reklaminis stendas, buvęs ant namo fasado, esančio Vilniaus g. 7 Lazdijų mieste, neatitiko minėto tvarkos aprašo, buvo išardytas.

Su tvarkos aprašu kviečiame susipažinti paspaudus šią nuorodą:

http://dvs.lazdijai.lt:49151/iframe/Service.aspx?ObjectID=12032

 1 2 3 4 5 6 7 8