Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD), vadovaudamasis Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės (toliau – Pagalbos priemonė) aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-494 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 3 punktu, vykdo Pagalbos priemonės įgyvendinimo administravimo funkciją.

Šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, jau nuo liepos 1 dienos gali teikti prašymus-paraiškas dėl socialinės paramos mokiniams, t. y. dėl nemokamo maitinimo ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Svarbu žinoti, kad teisę į nemokamus pietus nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. turi visi priešmokyklinukai ir pirmokai nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Priešmokyklinukams ir (ar) pirmokams nemokami pietūs bus skiriami tik užpildžius prašymą-paraišką ir savivaldybės administracijai priėmus sprendimą skirti nemokamus pietus.

Šiandien rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ bendruomeniniuose globos namuose, įsikūrusiuose Bajoriškių kaime – ypatinga diena. Įvyko baigiamasis Globėjų savaitės renginys – šventė skirta paminėti Globėjų dieną ir pasveikinti mūsų rajone šią atsakingą misiją atliekančius žmones.

Šventėje dalyvavo rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, globėjai, kartu su šeimose augančiais be tėvų globos likusiais vaikais, rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“ gyvenantys vaikai, globos centro darbuotojai. Sukviesti visi, kuriuos likimas subūrė į vieną didelę šeimą, į bendruomenę, kurios tikslas – padėti be tėvų likusiems vaikams užgydyti sielos žaizdas, užaugti, išmokti tikėti ir pasitikėti, tapti pilnaverčiais mūsų visuomenės nariais.

Lazdijų rajono savivaldybė rengia Lazdijų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2027 m., kuris yra skirtas užtikrinti ilgalaikę savivaldybės plėtrą ir pažangą. Planas yra rengiamas keliais etapais, apimančiais situacijos analizę, gyventojų nuomonių tyrimus, viešąsias diskusijas. Šios internetinės apklausos tikslas – sužinoti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų nuomonę apie gyvenimo savivaldybėje problemas, strategines savivaldybės plėtros kryptis, išklausyti jų pastebėjimus, pageidavimus, naujas idėjas.

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl prašome užpildyti nedidelę anoniminę anketą https://www.apklausk.lt/s/5efb13ff8f240 (apklausa vykdoma iki š. m. liepos 20 d.). Tai užims maždaug 10 minučių Jūsų laiko.

Jūsų atsakymai padės formuoti ilgalaikę savivaldybės strategiją ir kurti patrauklią savivaldybę, kurioje gera gyventi visiems!

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14