Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English

Gegužės 31 d.  Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo minimas Metelių parapijos klebono Lazdijų dekanato dekano kanauninko Vytauto Prajaros 30 metų kunigystės jubiliejus. Padėkoti kun. V. Prajarai už ilgus darbo metus atvyko Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Seirijų seniūnijos seniūnė Česlova Šmulkštienė, kiti garbingi svečiai. Šventėje dalyvavo klebono V. Prajaros kurso draugai ir aplinkinių parapijų kunigai bei tikintieji iš Metelių Kristaus Atsimainymo  parapijos.

Trečiadienį Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis Vilniuje pasitiko pirmuosius užsienio svečius, atvykusius į Lazdijų miesto 420-ojo jubiliejaus ir PASIENIO FIESTOS šventę. Tai delegacija iš Gruzijos Ambrolauri savivaldybės, su kuria jau pora metų Lazdijų rajono savivaldybės palaiko draugiškus ryšius, o pernai birželio 4 d. pasirašė ir oficialią bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatyta bendradarbiauti ekonomikos, kultūros, aplinkosaugos, turizmo, sporto srityse bei dalintis patirtimi.

Paskutinę kalendorinio pavasario dieną Lazdijų Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai rinkosi į mokslo metų užbaigimo šventę. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis pasveikino studentus ir svečius 4-ųjų mokymosi metų užbaigimo proga.

Šeštadienį Lazdijų krašto politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai, žuvusių partizanų artimieji, Lazdijų rajono savivaldybės valdžios atstovai, Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijų, Šventežerio, Kučiūnų ir Šeštokų mokyklų jaunieji šauliai bei Šventežerio seniūnijos gyventojai dalyvavo Šv. Mišiose Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir Giraitės miške (Šventežerio sen., Lazdijų r.) esančio paminklo, skirto 1951m. gruodžio 28 d. žuvusiems Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo Tėvūnijos partizanams, šventinime.

Gegužės 27 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos pastate buvo neįprastai daug mažų vaikučių. Čia vyko 10 -oji Mažojo lazdijiečio šventė. Lazdijų rajono savivaldybės vicemeras Gintautas Salatka ir administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Mirijauskienė sveikino mažiausius ir svarbiausius šventės dalyvius. 33 mažyliams iki vienerių metų buvo įteikti oficialūs pažymėjimai, po lavinamąjį žaislą ir balioną su užrašu „Aš lazdijietis“. Lazdijų rajono vicemeras G. Salatka linkėjo augti sveikais ir niekada nepamiršti, kad yra lazdijiečiai.

 1 2 3 4 5 6 7