Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkursą.

Programas teikiamos vadovaujantis Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 10V-815 „Dėl Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašome programas pateikti iki 2019 m. birželio 21 d. (įskaitytinai).

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, rėmimo konkursą.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursą.

Programas teikiamos vadovaujantis Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 10V-338 „Dėl Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašome programas pateikti iki 2019 m. balandžio 24 d. (įskaitytinai).

Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos ES valstybėse narėse, įgyvendinama ES vieningos skaitmeninės rinkos iniciatyva „WiFi4EU“, kurios tikslas – nemokama kokybiška interneto prieiga vietos gyventojams ir svečiams pagrindiniuose bendruomenių gyvenimo centruose – parkuose, aikštėse, viešosiose bibliotekose, sveikatos centruose, muziejuose ir kitose viešose erdvėse.

Pasibaigus „Stiprusis ulonas“   pratyboms Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vadas plk. ltn. Darius Mieliūnas  Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui atsiuntė padėką už paramą įvykusioms pratyboms.  „Mums tai buvo naudinga bendros veiklos patirtis ir neįkainojama pagalba“ rašoma padėkoje.  

 1 ... 5 6 7 8 9 10