Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PAKEITIMAS
2018-05-17

Siekiant įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių  fondų investicijų veiksmų programą, kitus valstybinio, regioninio ir
savivaldybės lygmens planavimo dokumentus bei vadovaujantis Lietuvos  Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos 2014 m. birželio 20 d.  Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2014) 4234, (toliau – Partnerystės  sutartis) 1.1 dalies „Teritorinė plėtra ir regioninė politika“, 3.1 dalies  „Integruotas teritorinės plėtros požiūris“ ir 3.1.2 dalies „Integruotos  teritorinės investicijos (ITI)“ nuostatomis, yra parengta Alytaus regiono  integruota teritorijos vystymo programa, kuri šiuo metu tikslinama.

Programos pakeitimo projekte yra pateikti Lazdijų mieste ir Lazdijų  seniūnijoje numatomi įgyvendinti projektai, skirti padidinti užimtumą
numatytose teritorijose, gerinant jų patrauklumą darbui, poilsiui ir  investicijoms bei siūloma Būdviečio seniūniją išskirti kaip papildomą
Lazdijų miesto susietą teritoriją, kurioje taip pat būtų įgyvendinami  projektai.

Vadovaudamasi Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo  gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014  m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V- 480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo  programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, Lazdijų rajono  savivaldybė visuomenei teikia svarstyti Alytaus regiono integruotos  teritorijos vystymo programos pakeitimo projektą.

Alytaus regiono integruota teritorijos vystymo programa yra paskelbta  Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje, su ja galite susipažinti  ir atvykę į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyrių  (107 kab., I a., Vilniaus g. 1, Lazdijai).

Kviečiame Lazdijų miesto seniūnijos, Būdviečio seniūnijos gyventojus,  nevyriausybines organizacijas, įmones, kitas šiose seniūnijose veikiančias  institucijas ir organizacijas pareikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus dėl  programos pakeitimo projekto iki 2018 m. gegužės 25 d. el. paštu  gediminas.giedraitis@lazdijai.lt.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos informacija

ALYTAUS INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PAKEITIMO PROJEKTAS

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis