Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Darbdavių atrankos konkursas laikiniesiems darbams atlikti 2019 metais Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje
2019-03-06

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikiniems darbams atlikti 2019 metais Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.

Laikinieji darbai organizuojami vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2019 m. vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 10V-213 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2019 m. vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Laikinieji darbai organizuojami siekiant palaikyti ir stiprinti darbo ieškančių asmenų darbo įgūdžius, suteikti galimybę bedarbiams laikinai įsidarbinti, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, atstatyti turimus darbo įgūdžius, kelti motyvaciją dirbti ir sėkmingai integruotis į darbo rinką, mažinti socialinę-konkurencinę atskirtį, teikti socialinę naudą vietos bendruomenei.

Į laikinuosius darbus bus nukreipti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Lazdijų skyriuje

įsiregistravę asmenys.

Planuojama įdarbinti 107 darbo ieškančius Lazdijų rajono savivaldybės gyventojus. Numatoma laikinųjų darbų trukmė vienam asmeniui – 2 mėn. (42 darbo dienos).

Laikinųjų darbų laikas nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 27 d.

Lazdijų rajono savivaldybėje laikinieji darbai organizuojami Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2019 m., patvirtintoje Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 5TS-1594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2019 m. patvirtinimo“, numatytiems laikino pobūdžio darbams atlikti:

1. Valstybinių parkų teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbams.

2. Savivaldybei priskirtų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių, valstybinės žemės (teritorijų) ir kito valstybės turto tvarkymo laikino pobūdžio tvarkymo ir priežiūros darbams.

3. Laikino pobūdžio darbams antrinės sveikatos priežiūros įstaigose.

4. Laikino pobūdžio pagalbiniams darbams teikiant socialinę pagalbą (globą).

5. Laikino pobūdžio archyvinių dokumentų ir kitų dokumentų tvarkymo darbams valstybines funkcijas vykdančiose įstaigose.

6. Vietos bendruomenės socialinės infrastruktūros tvarkymo laikino pobūdžio darbams.

Darbdavys turi pateikti 1 originalų paraiškos egzempliorių.

Paraiška su visais pridedamais dokumentais turi būti sunumeruota, pasirašyta ir susegta. Paraiška užklijuotame ir antspauduotame voke priimama iki 2019 m. kovo 14 d. 10.00 val. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje: Vilniaus g. 1, 202 kab., LT-67106 Lazdijai. Ant voko turi būti užrašyta „Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2019 m. darbdavių atrankos komisijai“.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.).

Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriuje tel. (8 318) 66158.

Paraiškos forma , priedas.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis