Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Informacija apie darbo užmokestį

* nuo 2019-01-01 pakeistas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 str., kad darbdavys privalo perskaičiuoti darbo užmokestį, padidinant 1,289 karto.

 Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (2018-12-31)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m.

Pareigybių skaičius (2019-09-30)  Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. III ketv.*
     VALSTYBĖS POLITIKAI
 Savivaldybės meras  1   2820,26  1 3301,90
 Savivaldybės mero pavaduotojas 1  2300,54   1  2595,00
     POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Mero patarėjas   1  1250,54  1 2345,88
 Mero padėjėjas  1 1005,94
   
 Savivaldybės administracijos direktorius  1 2197,78
 1 3027,50
 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  1  1729,13
 1 2567,32
     KARJEROS VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Skyriaus vedėjas  13 1380,91  11 2158,56
 Skyriaus vedėjo pavaduotojas  5
1126,49
 4 1711,03
Seniūnas 10 976,75 10 1737,67
 Vyriausiasis specialistas  31 850,7
 34 1304,17
Vyresnysis specialistas 1 909,48 1 1515,48
Savivaldybės gydytojas 1 963,64 1 1445,02
     DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS
Vadovas   1 765,91
   
Vyriausiasis specialistas 16 607,49
 12 926,73
Vyresnysis specialistas 14 509,41
 14 706,57
Specialistas 14 609,29
 15 907,85
Socialinis darbuotojas 16 647,27
 15 907,07
Vyresnysis buhalteris 10  661,23 11
925,49
Vyresnysis archyvaras 2  605,86 856,79
Sekretorius 1  554,29
1 854,19
Referentas 1 629,15    
Darbininkas 26 400,00
 26  555,00
Kapų prižiūrėtojas 15 400,00
 15   555,00 
Vairuotojas 4 536,63
4   872,79