Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Informacija apie darbo užmokestį
 Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (2017-12-31)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m.

Pareigybių skaičius (2018-12-31)  Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtas) darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.
     VALSTYBĖS POLITIKAI
 Savivaldybės meras  1   2771,82  1 2828,15
 Savivaldybės mero pavaduotojas 1  2300,07   1  2345,25
     POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Mero patarėjas   1  1185,81  1 1250,54
 Mero padėjėjas  1 1011,1
 1 964,60
 Savivaldybės administracijos direktorius  1 1968,4
 1 2197,78
 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  1  1670,86
 1 1729,13
     KARJEROS VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Skyriaus vedėjas  15 1320,14  13 1390,79
 Skyriaus vedėjo pavaduotojas  6
1038,55
 5 1171,54
Seniūnas 11 916,8 10 1021,78
 Vyriausiasis specialistas  34 803,23
 31 862,89
Vyresnysis specialistas 1 826,85 1 909,48
Savivaldybės gydytojas 1 866,61 1 979,44
     DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS
Vadovas   1 596,35
 1 779,10
Vyriausiasis specialistas 15 539,75
 16 610,10
Vyresnysis specialistas 14 475,68
 14 521,97
Specialistas 12 528,27
 14 616,17
Socialinis darbuotojas 15 606,89
 16  646,21
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistas 2  535,59    
Vyresnysis buhalteris 11  552,18 10
684,46
Vyresnysis archyvaras 2  501,44 665,32
Sekretorius 1  442,89
1 572,40
Referentas 1 493,03 1 643,96
Darbininkas 24 380,00
 26  400,00
Kapų prižiūrėtojas 14 380,00
 15   400,00 
Vairuotojas 4 481,50
4   536,63

 

Per 2018m IV ketvirtį  priskaityta: 13 darbuotojų - 1593, 67 Eur priemokų, 103 darbuotojams - 14323 Eur premijų, 65 darbuotojams - 14904,05 Eur vienkartinių piniginių išmokų.