Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
DĖL LAZDIJŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2019-09-05

Projektas

 

                                                            

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2019 m. rugsėjo          d. Nr.

Lazdijai

 

                  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros  planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 ,,Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo‘‘, 9 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

           1. Rengti Lazdijų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano,  patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 5TS-1055 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano tvirtinimo‘‘, keitimą.

           2. Nustatyti Lazdijų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo tikslus:

           2.1. nustatyti aglomeracijų ribas ir plėtrai reikalingas teritorijas;

           2.2. nustatyti inžinerinės infrastruktūros įgyvendinimo gaires;

           2.3. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos gyvenimo kokybės sąlygas.

           

Savivaldybės merė                                                                                                                         Ausma Miškinienė                                                                                        

 

 

 

 

Audra Kimbirauskienė, tel. (8 318) 66 149

 

 

 

 

LAZDIJŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ  PROJEKTO

   

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-08-29

               Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Lazdijų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 102 straipsniu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros  planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 ,,Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo‘‘, 9 punktu.

                Šiuo tarybos sprendimo projektu pradedamas rengti Lazdijų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas. Planas rengtas 2009 m. jau pasenęs, situacija labai pasikeitusi ir labai reikalinga jį atnaujinti. Projektuojant bus nustatomos aglomeracijų ribos (aglomeracija tai gyvenamoji teritorija turinti ne mažiau kaip 2000 gyventojų sujungtų į bendrus vandens ir nuotekų tvarkymo tinklus). Europos Komisija Lietuvos Respublikai nustatė pažeidimus dėl įsipareigojimų vykdymo dėl centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų ir nustatė kad šalyje tik 10 aglomeracijų atitinka keliamus reikalavimus ir kad ne mažiau kaip 98 procentai aglomeracijoje susidarančių nuotekų būtų surenkamos centralizuotomis nuotekų tvarkymo sistemomis o individualiai tvarkoma apkrovos dalis būtų mažesnė negu 2000 g. e., mūsų rajonas nepatenka į šias dešimt tinkamai tvarkomų aglomeracijų.

            Priėmus tarybai šį sprendimą bus ieškomas rangovas planavimo darbams atlikti per kiek galima trumpesnį  laiko.

            Neigiamų pasekmių – nenumatoma.     

            Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

            Dėl sprendimo projekto pastabų ir pasiūlymų negauta.

            Sprendimo projektą parengė rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Audra Kimbirauskienė.

 

Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus  vedėja                                   Audra Kimbirauskienė

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis