Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
KAIMO TURIZMO, NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ AR TURISTINĖS STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ DĖMESIUI
2018-01-17

Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybė 2018 m. remia:

1. Šachtinių šulinių geriamojo vandens mikrobiologinių ir cheminių tyrimų paslaugų finansavimą asmenims, teikiantiems kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugas. Tyrimų paslaugos finansuojamos visiems verslo subjektams, kurie turi galiojantį Lazdijų rajono savivaldybės išduotą kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimą ar Valstybiniam turizmo departamentui prie LR Ūkio ministerijos pateikto Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą kopiją ir galiojantį verslo liudijimą ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad gali teikti kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas.

2. Vandens telkinių maudymosi vietų vandens mikrobiologinių tyrimų, kurie pagal Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus turi būti atliekami prieš maudymosi sezono pradžią ir maudymosi sezono viduryje, paslaugų finansavimą visiems kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje teikiantiems asmenims, turintiems galiojantį Lazdijų rajono savivaldybės išduotą kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimą ar Valstybiniam turizmo departamentui prie LR Ūkio ministerijos pateikto Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą kopiją ir galiojantį verslo liudijimą ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad gali teikti kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas ir šias paslaugas teikia šalia vandens telkinių.

Kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikėjai prašymus šiems tyrimams atlikti turi pateikti iki 2018 m. vasario 28 d. 17.00 val. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vieno langelio kabinete, 119 kab., I aukštas, Vilniaus g. 1, Lazdijai.

Kartu su prašymu pateikti: Lazdijų rajono savivaldybės išduotą kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo kopiją arba Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Valstybiniam turizmo departamentui prie LR Ūkio ministerijos kopiją ir galiojančio verslo liudijimo kopiją.

Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriuje tel. (8 318) 66115

Prašymo dėl šachtinio šulinio vandens mikrobiologinių ir cheminių tyrimų atlikimo forma

Prašymo dėl vandens mikrobiologinių tyrimų atlikimo forma

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis