Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kvietimas dalyvauti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 2020 metų projektų atrankos konkurse
2019-10-02

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 5 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d. 17 val. (imtinai).

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta bei pateikta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 421 kab., arba siunčiama paštu ant voko nurodant „2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursui“. Pareiškėjas pateikia vieną užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą projekto paraiškos formą ir priedus (originalą). Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti – 2230 (du tūkstančiai du šimtus trisdešimt eurų) eurų, Savivaldybės administracija atrinktiems projektams įgyvendinti iš savo biudžeto papildomai skiria ne mažiau kaip 25 proc. nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finansuoti.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Auksė Stirbienė, tel. (8 318) 66 143, el. p.aukse.stirbiene@lazdijai.lt

Konsultacijos teikiamos: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis