Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI
2018-07-30

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti  paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškos priimamos nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d.

 

PRIEMONĖS TIKSLAI:

 • veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida; aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra; klimato kaitos švelninimas.


REMIAMOS VEIKLOS SRITYS:

Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti, išskyrus šias veiklas:

 •  alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

 • ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;

 •  azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;

 •  didmeninė ir mažmeninė prekyba (išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija);

 •  finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;

 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;

 • nekilnojamojo turto operacijos, teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;

 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;

 • elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;

 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma (išskyrus poilsio, sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui).

 

REMIAMA VEIKLA TURI BŪTI VYKDOMA KAIMO VIETOVĖJE:

 • pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje;

 • pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta deklaruota kaimo vietovėje, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje;

 • jei veiklos ir gyvenamoji vietos sutampa, pareiškėjo gyvenamosios ir higienos patalpos turi būti atskirtos nuo paslaugų teikimui skirtų patalpų.

 

GALIMI PARAIŠKOS TEIKĖJAI:

 • Fiziniai asmenys (paramos besikreipiantis fizinis asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus).

 • Privatūs juridiniai asmenys (privataus juridinio asmens pagrindinis akcininkas turi būti fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą).


TINKAMOS INVESTICIJOS:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;

 • naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama;

 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

 • projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina specializuota technika ir (arba) įranga;

 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo išlaidos;

 • bendrosios išlaidos (finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 1800 eurų ir negali viršyti 5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos).

 

FINANSAVIMO DYDIS IR SĄLYGOS

 • Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir proporcingai planuojamoms sukurti naujoms darbo vietoms (parama neteikiama projektams, kuriuose neplanuojama kurti naujų darbo vietų): vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur.

 • Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų.

 • Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Bendri nuostatai

Paraiška

Verslo plano forma

„Vienos įmonės" deklaracija

 

Detalesnė informacija pateikiama:

 

Lazdijų r. sav. inf.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis