Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, KURIE BUS FINANSUOJAMI IŠ 2018 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, KONKURSĄ
2018-03-29

Pagal aprašomą veiklą remiami projektai skirstomi į 5 grupes, kiekvienai jų nustatyti prioritetai:

1. socialinių projektų:

1.1. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (pagalba asmenims (šeimoms), siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas);

1.2. neįgaliųjų pavėžėjimas;

2. kultūrinių projektų:

2.1. šeimos, darbo, kalendorinių, bendruomenių tradicijų skatinimas,

2.2. tautodailės ir tradicinių amatų mokymas, sklaida,

2.3. atstovavimas regionui respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose;

3. pilietinių projektų:

3.1. bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas,

3.2. demokratinių vertybių skatinimas,

3.3. socialiai atsakingo vartojimo skatinimas,

3.4. lygių galimybių užtikrinimas;

4. jaunimo projektų:

4.1. mobilus darbas su jaunimu,

4.2. savanorystės skatinimas,

4.3. jaunimo pilietiškumo skatinimas,

4.4. jaunimo profesinis orientavimas;

5. sporto projektų:

5.1. sveikos gyvensenos įpročių skatinimas,

5.2. visų socialinių grupių įtraukimas į sporto veiklą,

5.3. projekto prieinamumas ir jo nauda bendruomenei.

Nevyriausybinė organizacija paskelbtam konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 1 projektą.

Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti paskirstytos taip:

1) socialiniams projektams – 18000 Eur;

2) kultūriniams projektams – 2750 Eur;

3) pilietiniams projektams – 2750 Eur;

4) jaunimo projektams – 2750 Eur;

5) sporto projektams – 2750 Eur.

Konkurso sąlygas ir projekto aprašymo formą galima rasti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriuje (312 kabinete), taip pat jos skelbiamos Lazdijų rajono savivaldybės interneto puslapyje www.lazdijai.lt.

Kilus klausimų dėl socialinių projektų, prašome kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vedėją Liną Margelienę, tel. (8 318) 66 106, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt, dėl kultūros, pilietinių ir sporto projektų – į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją Rasą Kazlauskienę, tel. (318) 66 142, el. p. rasa.kazlauskiene@lazdijai.lt, dėl jaunimo projektų – į Vaiko teisių apsaugos skyriaus jaunimo reikalų koordinatorę Dovilę Lynykienę, tel. (318) 51 262, el. p. jaunimas@lazdijai.lt.

Dėl kitos informacijos prašome kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėją Šarūnę Dumbliauskienę, tel. (8 318) 66 122, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt.

Projektus prašome pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui iki 2018 m. balandžio 16 d. 12 val. adresu: Lazdijai, Vilniaus g. 1, 202 kab.

Aprašas

Paraiška

Projekto įgyvendinimo ataskaita

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis