Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PERKA BUTUS SOCIALINIO BŪSTO FONDUI
2020-03-05

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PERKA BUTUS SOCIALINIO BŪSTO FONDUI

          Perkančioji organizacija -  Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, Lazdijai,  kodas 188714992, tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318)  51 351, el. p. info@lazdijai.lt.

         Pirkimo būdas - skelbiamos derybos.

         Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų aprašu, įsigijimo arba nuomos patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Butų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

         1. Skelbiamų derybų būdu perkami butai (vieno, dviejų ar trijų kambarių), esantys Lazdijų ir Veisiejų miestuose. 

         2. Pirkimas skaidomas į dalis:

         2.1. I pirkimo dalis. Pirkimo objektas –  butas (vieno, dviejų ar trijų kambarių), esantis Lazdijų mieste.

         2.1.1. Butui keliami šie reikalavimai:

         2.1.1.1.  1 kambario butas – ne mažiau kaip 28 kv. m, bet ne daugiau kaip 40 kv. m.;

         2.1.1.2.  2 kambarių butas – ne mažiau kaip 40,01 kv. m, bet ne daugiau kaip 56 kv. m;

         2.1.1.3.  3 kambarių butas – ne mažiau kaip 56,01 kv. m, bet ne daugiau kaip 80 kv. m;

         2.1.1.4.  butas turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos, elektros ir kt.) reikalavimus – butas turi būti geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų;

         2.1.1.5. butas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

         2.1.1.6. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;

         2.1.1.7. negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas, uždėtas areštas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, taip pat butas negali būti įsigytas už kreditavimo įstaigų kreditus, nebaigtas išmokėti, negali būti ginčo objektas teisme. Sandorio sudarymo metu neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, karštą ir šaltą vandenį, elektros ir šiluminę energiją, dujas, vietinę rinkliavą ir kitas paslaugas. Bute neturi būti kitų asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą. Jei butas įkeistas bankui, būtina pateikti raštišką banko sutikimą butą parduoti. Šio punkto sąlygos turi būti išpildytos iki pirkimo- pardavimo  sutarties pasirašymo dienos;

         2.1.1.8 kandidatas, prieš sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, turi pateikti turto energetinio naudingumo sertifikatą;

         2.1.1.9. butas turi būti tinkamas gyventi be papildomų remonto ar kitokio tvarkymo išlaidų. Įvykdžius pirkimo procedūras, butas ir jo priklausiniai turi būti perduoti geros techninės būklės, tvarkingi, švarūs, palaisvinti, be jokių apsunkinimų disponuoti ir valdyti.

         2.2. II pirkimo dalis. Pirkimo objektas – butas (vieno, dviejų ar trijų kambarių), esantis Veisiejų mieste.

         2.2.1. Butui keliami šie reikalavimai:

         2.2.1.1.  1 kambario butas – ne mažiau kaip 28 kv. m, bet ne daugiau kaip 40 kv. m.;

         2.2.1.2.   2 kambarių butas – ne mažiau kaip 40,01 kv. m, bet ne daugiau kaip 56 kv. m;

         2.2.1.3.   3 kambarių butas – ne mažiau kaip 56,01 kv. m, bet ne daugiau kaip 80 kv. m;

         2.2.1.4.  butas turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos, elektros ir kt.) reikalavimus – butas turi būti geros techninės būklės, tinkami gyventi be papildomų remonto išlaidų;

         2.2.1.5. butas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

         2.2.1.6. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;

         2.2.1.7. negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas, uždėtas areštas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, taip pat butas negali būti įsigytas už kreditavimo įstaigų kreditus, nebaigtas išmokėti, negali būti ginčo objektas teisme. Sandorio sudarymo metu neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, karštą ir šaltą vandenį, elektros ir šiluminę energiją, dujas, vietinę rinkliavą ir kitas paslaugas. Bute neturi būti kitų asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą. Jei butas įkeistas bankui, būtina pateikti raštišką banko sutikimą butą parduoti. Šio punkto sąlygos turi būti išpildytos iki pirkimo- pardavimo  sutarties pasirašymo dienos;

         2.2.1.8 kandidatas, prieš sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, turi pateikti turto energetinio naudingumo sertifikatą;

         2.2.1.9. butas turi būti tinkami gyventi be papildomų remonto ar kitokio tvarkymo išlaidų. Įvykdžius pirkimo procedūras, butas ir jo priklausiniai turi būti perduoti geros techninės būklės, tvarkingi, švarūs, palaisvinti, be jokių apsunkinimų disponuoti ir valdyti.

         Pasiūlymai I ir ar II pirkimo dalims dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateikiami tiesiogiai/per kurjerį arba siunčiami registruotu laišku iki 2020 m. kovo 19 d. 9.00 val., adresu: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriui, Vilniaus g. 1, 202 kab., LT-67106 Lazdijai. Ant voko nurodoma kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris) ir užrašas „Pasiūlymas ............ (įrašoma pirkimo dalis) pirkimo daliai butų pirkimui skelbiamų derybų būdu. Neatplėšti iki 2020 m. kovo 19 d. 10.30 val.“.

         Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00 val. (penktadienį nuo 8.00 – 15.45 val.), pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

        Informacija teikiama tel. (8 318) 51 460.

        Visą informaciją apie perkamus butus (vieno, dviejų ar trijų kambarių), esančius Lazdijų ir Veisiejų miestuose, įskaitant ir pirkimo dokumentus rasite interneto tinklapyje www.lazdijai.lt skiltyje „Aktualijos/skelbimai“ ir „Skelbimai“.

         Teikiamas pasiūlymas turi atitikti butų pirkimo skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

 

Butų pirkimo skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentai (pridedama)

Pasiūlymas (pridedama)

Buto techninė būklė (forma pridedama)

 

                                                                                            Lazdijų rajono savivaldybės administracija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis