Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Lazdijų rajono savivaldybėje, Lazdijų seniūnijoje, Buktos kaime 2, viešą nuomos konkursą
2020-03-19

 

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Lazdijų rajono savivaldybėje, Lazdijų seniūnijoje, Buktos kaime 2,  viešą nuomos konkursą

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas Vilniaus g. 1, Lazdijai, kodas Juridinių asmenų registre – 188714992, vykdydama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 5TS-282 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto nuomos“, išnuomoja viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui viešosioms paslaugoms teikti, sportinei ir ūkinei veiklai vykdyti šį Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį Lazdijų rajono savivaldybėje, Lazdijų seniūnijoje, Buktos kaime 2:

Eil.

Nr.

Perduoto turto pavadinimas

Unikalus Nr. arba inventorinis Nr.

1.

Tribūna

unikalus Nr. 4400-2038-2127, inventorinis Nr. CA-00000711

2.

Geoterminis šildymas

unikalus Nr. 4400-2241-9261, inventorinis Nr. CA-00000716

3.

Teisėjų bokštelis

unikalus Nr. 4400-2240-3249, inventorinis Nr. CA-00000712

4.

Kiti statiniai (inžineriniai) – tvora

unikalus Nr. 4400-2240-3260, inventorinis Nr. CA-00000714

5.

Kiti statiniai (inžineriniai) – stoginė žirgams

unikalus Nr. 4400-2038-2168, inventorinis Nr. CA-00000713

6.

Kiti statiniai (inžineriniai) – aikštelės šaligatviai

unikalus Nr. 4400-2240-3281, inventorinis Nr. CA-00000715

7.

Nuotekų linija – lietaus kanalizacijos tinklai

unikalus Nr. 4400-2240-8702, inventorinis Nr. CA-00000718

8.

Nuotekų linija – buitinių nuotekų tinklai

unikalus Nr. 4400-2408-8713, inventorinis Nr. CA-00000720

9.

Vandentiekio linija – vandentiekio tinklai

unikalus Nr. 4400-2240-8686, inventorinis Nr. CA-00000723

10.

Nuotekų linija – buitinių nuotekų tinklai

unikalus Nr. 4400-2240-8757, inventorinis Nr. CA-00000719

11.

Arklidė

unikalus Nr. 4400-2038-2138, inventorinis Nr. CA-00002144

Kartu su išnuomojamu turtu išnuomojamas ir šis inventorius:

Eil. Nr.

Perduoto turto pavadinimas

Kiekis

(Vnt.)

1.

Šiukšlių konteineriai

5

2.

Vėliavų stovai

3

3.

Dviračių stovai

4

4.

Gėlynų vazonai

13

5.

Suoliukai

66

6.

Šiukšliadėžės prie suolų

24

7.

Vaikų žaidimo laipynės

1

8.

Stacionari kėdė be apmušalo (tribūnoms)

498

9.

VIP kėdė mėlyno plastiko su pamušalu

48

10.

Minkštasuoliai 3 vietų

2

11.

Minkštasuoliai 2 vietų

10

12.

Žurnalinis staliukas

3

13.

Pastatoma rūbų kabykla

2

14.

Serviravimo stalai

4

15.

Metalinės spintelės su lentyna be durelių

10

16.

Stelažai

14

17.

Rašomas stalas

1

18.

Kėdė

2

19.

Pastatoma rūbų kabykla

3

20.

Kanceliarinė spinta

2

21.

Metalinė rūbų spintelė

21

22.

H-1 (WC kabinų įranga)

7

 

Reikalavimas nuomos konkurso dalyviui/nuomininkui: nuomininkas ar jį įsteigę juridiniai asmenys turi būti susiję su žirgininkystės veikla. Konkurso dalyvis (nuomininkas) kartu su konkurso dokumentais turi pateikti įrodymą, jog turi / gali pasitelkti asmenį, turintį bent 3 metų patirtį su žirgininkyste susijusioje veikloje.

Pradinis turto nuompinigių dydis – 1,00 euras per vieną mėnesį.

Nuompinigių mokėjimo tvarka - nuomininkas už turto nuomą turės mokėti nuomotojui nuompinigius už mėnesį. Nuomininko sumokėtas pradinis savivaldybės turto nuomos konkurso įnašas yra įskaitomas į nuompinigius.

Nuomininkas, sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.

Turto nuomos terminas – 10 metų.

Konkurso dalyvių registravimo vieta – 311 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai.

Konkurso dalyvių registracijos pradžia 2020-04-01 9 val. 00 min., registracijos pabaiga 2020-04-06 14 val. 00 min. (iš anksto telefonu susiderinus su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialiste Ineta Juneliene, tel. 8 613 25817).

Už konkurso organizavimą ir vykdymą atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Ineta Junelienė (311 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. 8 613 25817).

Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis, privalo pervesti pradinį įnašą 3,00 Eur  į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT894010042200010093, esančią Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Konkurso dalyviai turi pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas, ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke kartu pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška dalyvauti konkurse (pridedama paraiškos forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 5TS-279 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“);

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

3. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka turto viešo nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Turto apžiūros data ir laikas – 2020 m. kovo 27, 30 ir 31 dienomis iš anksto susiderinus už turto apžiūrą atsakingu asmeniu (Darius Liaukevičius, tel. 8 686 70815, el. p.: darius.liaukevicius@lazdijai.lt)

Nuolatinės Lazdijų rajono savivaldybės turto nuomos komisijos posėdis vyks 2020 m. balandžio 7  d. 14 val. 00 min., 208  kab. adresu, Vilniaus g. 1, Lazdijai.

Kita informacija ir papildomi reikalavimai: Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Lazdijų rajono savivaldybėje, Lazdijų seniūnijoje, Buktos kaime 2, (toliau – Hipodromas) išnuomojamo viešo konkurso būdu, nuomos sąlygos ir nuomininkui keliami reikalavimai, kurie turės būti įrašyti į savivaldybės turto nuomos sutartį:

1. Nuomininkas privalės:

1.1. iki 2020 m. gruodžio 31 d.  savo rizika ir lėšomis atlikti ne mažesnes kaip 11 584,80 Eur (vienuolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų ir 80 centų) dydžio investicijas Hipodromo infrastruktūros gerinimui arba ilgalaikiam turtui įsigyti ir pateikti nuomotojui tai patvirtinančius dokumentus bei perdavimo ir priėmimo aktu perduoti atliktas investicijas nuomotojo nuosavybėn;

1.2. nepertraukiamai ir nuolatos teikti viešąsias paslaugas Hipodrome per visą savivaldybės turto nuomos sutarties galiojimo laikotarpį. Viešosios paslaugos apima nuomininko teikiamas viešąsias paslaugas kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo srityje, įskaitant žirginio sporto renginių organizavimo paslaugas bei sudarytas sąlygas ugdymo procesui vykti. Nuomotojas suteikia teisę nuomininkui gauti atlyginimą už viešąsias paslaugas, tačiau nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad viešųjų paslaugų kainos būtų nediskriminacinės, sąžiningos;

1.3. kiekvienais metais organizuoti 3 (tris) valstybės ar rajono savivaldybės švenčių žirginio sporto renginius su varžybomis ir kitomis pramogomis Hipodrome. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios nuomininkas turės suderinti su nuomotoju valstybinių ar rajono savivaldybės švenčių renginių grafiką. Už renginių  organizavimą atsakingas nuomininkas. Renginiai finansuojami nuomininko lėšomis. Dėl 3 (trijų) valstybės ar rajono savivaldybės švenčių renginių finansavimo kiekvieno renginio organizavimo metu finansavimas turi būti aptartas ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki renginio pradžios atskiru nuomininko ir nuomotojo susitarimu.

2. Nuomininko teikiamos viešosios paslaugos privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. turi tenkinti ne vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesus ir poreikius;

2.2. turi būti teikiamos nuolat ir nediskriminacinėmis sąlygomis;

2.3. savo sąskaita privalo apsirūpinti turtu ir inventoriumi, reikalingu viešosioms paslaugoms teikti;

2.4. kiekvieno renginio, įskaitant žirginio sporto renginius, metu nuomininkas privalo sudaryti sąlygas prekybai ir leisti prekiauti fiziniams ir juridiniams asmenims;  

2.5. per pirmuosius nuomos metus turi būti surengti ne mažiau kaip 3 žirginio sporto ar su žirgininkyste susiję renginiai. Per kiekvienus ateinančius Sutarties galiojimo metus privalo būti surengta ne mažiau kaip 6 žirginio sporto renginių,  o vidutinis kiekvieno žirginio sporto renginio dalyvių (startų) skaičius – 20.

3.  Nuomos konkurso dokumentuose turi būti nustatyta sąlyga, kad nuomininkas ar jį įsteigę juridiniai asmenys turi būti susiję su žirgininkystės veikla. Konkurso dalyvis (nuomininkas) kartu su konkurso dokumentais turi pateikti įrodymą, jog turi / gali pasitelkti asmenį, turintį bent 3 metų patirtį su žirgininkyste susijusioje veikloje.

4. Nuomininkas savo rizika ir lėšomis privalo užtikrinti duomenų surinkimą, kuris reikalingas nuomotojo teikiamoms ataskaitoms ir informacijai paruošti, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie 1.1 ir 1.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

5. Nuomininkas nuomotojui privalo pateikti:

5.1. informaciją raštu apie žirginio sporto renginius ir kitus renginius, kuriuos nuomininkas planuoja vykdyti kitą mėnesį, nurodant planuojamų renginių datą, laiką ir pateikiant trumpą aprašymą – ne anksčiau kaip 20 dienų iki renginio pradžios. Informacija nuomotojui gali būti teikiama elektroninio pašto adresu: info@lazdijai.lt;

5.2. raštu ataskaitą apie Hipodrome įvykusius žirginio sporto renginius ir kitus renginius, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, nurodant renginių datą ir laiką, renginio lankytojų skaičių, žirginio sporto renginio prizinio fondo dydį, dalyvių (sportininkų) sąrašą, jei renginys tarptautinis –  nurodant dalyvių šalis, bei po kiekvieno renginio pabaigos, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų,  pateikti tai įrodančius dokumentus (pranešimai, viešinimo medžiaga ir kita). Pasibaigus kalendoriniams metams, privalo pateikti už praėjusius kalendorinius metus visų renginių ataskaitą. Informacija nuomotojui gali būti teikiama elektroniniu paštu adresu: info@lazdijai.lt;

5.3. kitą informaciją ir dokumentus, susijusius su viešųjų paslaugų teikimu, kurių raštu paprašo nuomotojas per 10 darbo dienų.

6. Nuomininkas savo lėšomis, priemonėmis, medžiagomis ir jėgomis turi užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu savivaldybės turtas būtų valdomas ir naudojamas pagal savo paskirtį, pobūdį, struktūrą. Nuomininkas atsako už savivaldybės turto naudojimą ir valdymą laikantis teisės aktų reikalavimų, aplinkos apsaugos normų. Nuomotojo reikalavimu išnuomoto turto naudojimas, pažeidžiantis šio punkto reikalavimus, nedelsiant privalo būti nutrauktas. Jeigu išnuomotas turtas nusidėvi ir nebegali būti toliau naudojamas pagal savo funkcinę paskirtį, nuomininkas privalo tokį turtą suremontuoti arba pakeisti analogišku turtu.

7. Nuomininkas savo sąskaita ir rizika privalo gauti visus leidimus ir licencijas, reikalingas nuomininko veiklai Hipodrome vykdyti.

8. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti išnuomoto savivaldybės turto apsaugą.

9. Nuomininkui leidžiama subnuomoti išnuomotą savivaldybės turtą.

10. Nuomininkas privalės sumokėti Lazdijų rajono savivaldybės administracijai baudą, jeigu:

10.1. neįvykdys 1.1 papunktyje nurodytų investicijų – 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas nuomininko neatleidžia nuo tolesnių įsipareigojimų vykdymo;

10.2. pusę metų nevykdo 1.2 papunktyje nurodyto reikalavimo – 2000 Eur (dviejų  tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas nuomininko neatleidžia nuo tolesnių įsipareigojimų vykdymo;

10.3. neįvykdo 1.3 papunktyje nustatyto reikalavimo – už kiekvieną nesuorganizuotą renginį – 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą. 

11. Savivaldybės turto nuomos sutartis nutraukiama pasibaigus sutarties terminui ir gali būti skelbiamas viešas konkursas naujam laikotarpiui. 

12. Nuomininkas privalo leisti nuomotojui nuomos laikotarpio metu atlikti šiai veiklai vystyti investicines statybas ar nekilnojamojo turto rekonstrukcijas. Jei dėl nuomotojo vykdomos investicinės statybos darbų ar nekilnojamojo turto rekonstrukcijos darbų nuomininkas negalėtų vykdyti veiklos, atskiru savivaldybės tarybos sprendimu tuo laikotarpiu nuomininkas gali būti atleidžiamas nuo nuomos mokesčio mokėjimo ir dalies sutartinių sąlygų vykdymo (renginių organizavimo).  Nuomotojo naujai sukurtas nekilnojamasis turtas gali būti išnuomojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Lazdijų rajono savivaldybė išnuomos be aukciono savivaldybės turto viešo nuomos konkurso laimėtojui savivaldybės turto nuomos sutarties laikotarpiui valstybei nuosavybės teise priklausantį Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą 134 000 kv. m žemės sklypą (unikalus numeris – 4400-0825-4728, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos), esantį Lazdijų rajono savivaldybėje, Lazdijų seniūnijoje, Buktos kaime 2.

Savivaldybės turto nuomos konkurso laimėtojas sutarties galiojimo laikotarpiu privalės mokėti žemės nuomos mokestį, kuris yra 0,1 proc. žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal mokestinio laikotarpio pradžioje galiojančius verčių žemėlapius.

Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė (apskaičiuota pagal 2020 m. sausio 1 d. taikomus žemės verčių žemėlapius) – 69 100 Eur (šešiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas eurų). Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas – kasmet iki lapkričio 15 d.

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis