Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia
2018-10-04

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

 

skelbia Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikiniems darbams atlikti 2018 metais Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.

Laikinieji darbai organizuojami vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2018 m. vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 10V-179 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2018 m. vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Laikinieji darbai organizuojami siekiant palaikyti ir stiprinti darbo ieškančių asmenų darbo įgūdžius, suteikti galimybę bedarbiams laikinai įsidarbinti, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, atstatyti turimus darbo įgūdžius, kelti motyvaciją dirbti ir sėkmingai integruotis į darbo rinką, mažinti socialinę-konkurencinę atskirtį, teikti socialinę naudą vietos bendruomenei.

Į laikinuosius  darbus  bus  nukreipti  Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Lazdijų skyriuje

įsiregistravę asmenys.

Planuojama įdarbinti 71 darbo ieškantį Lazdijų rajono savivaldybės gyventoją. Numatoma laikinųjų darbų trukmė vienam asmeniui – iki 2 mėn. (iki 42 darbo dienų).

Laikinųjų darbų laikas nuo 2018 m. spalio 15 d. iki 2018 m. gruodžio 14 d.

Lazdijų rajono savivaldybėje laikinieji darbai organizuojami Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2018 m., patvirtintoje Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 5TS-1160 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2018 m. patvirtinimo“, numatytiems laikino pobūdžio darbams atlikti:

1. Valstybinių parkų teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbams.

2. Savivaldybei priskirtų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių, valstybinės žemės (teritorijų) ir kito valstybės turto tvarkymo laikino pobūdžio tvarkymo ir priežiūros darbams.

3. Laikino pobūdžio darbams antrinės sveikatos priežiūros įstaigose.

4. Laikino pobūdžio pagalbiniams darbams teikiant socialinę pagalbą (globą).

5. Laikino pobūdžio archyvinių dokumentų ir kitų dokumentų tvarkymo darbams valstybines funkcijas vykdančiose įstaigose.

6. Vietos bendruomenės socialinės infrastruktūros tvarkymo laikino pobūdžio darbams. 

Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti laikinuosius darbus, paraiškų formas laikiniesiems darbams vykdyti gali rasti Lazdijų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu: www.lazdijai.lt.

Darbdavys turi pateikti 1 originalų paraiškos egzempliorių. (Paraiška )

Paraiška su visais pridedamais dokumentais turi būti sunumeruota ir susiūta taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į paraišką įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti. Paskutiniojo paraiškos lapo antroji pusė turi būti patvirtinta darbdavio parašu bei antspaudu (jei turi). Paraiška užklijuotame ir antspauduotame voke priimama iki 2018 m. spalio 8 d. 9.45 val. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje: Vilniaus g. 1, 202 kab., LT-67106 Lazdijai. Ant voko turi būti užrašyta „Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos komisijai“.

 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.).

Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriuje tel. (8 318) 66 158.

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis