Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursas
2017-06-30

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikiniesiems darbams atlikti 2017 metais Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.

Laikinieji darbai organizuojami vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-30 įsakymu Nr. 10V-752 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Laikinieji darbai organizuojami, siekiant palaikyti ir stiprinti darbo ieškančių asmenų darbo įgūdžius, siekiant suteikti galimybę bedarbiams laikinai įsidarbinti, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, atstatyti turimus darbo įgūdžius, kelti motyvaciją dirbti ir sėkmingai integruojantis į darbo rinką, mažinti socialinę-konkurencinę atskirtį, teikti socialinę naudą vietos bendruomenei.

Į laikinuosius darbus bus nukreipti Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyriuje

įsiregistravusieji asmenys.

Planuojama įdarbinti 85 darbo ieškančius Lazdijų rajono savivaldybės gyventojus. Numatoma laikinųjų darbų trukmė vienam asmeniui – iki 4 mėn. (84 d. d.).

Lazdijų rajono savivaldybėje laikinieji darbai organizuojami Lazdijų rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Laikinųjų darbų sąraše numatytiems šiems darbams atlikti:

1. Valstybinių parkų teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai.

2. Savivaldybei priskirtų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių, valstybinės žemės (teritorijų) ir kito valstybės turto tvarkymo laikino pobūdžio tvarkymo ir priežiūros darbai.

3. Laikinojo pobūdžio darbai antrinės sveikatos priežiūros įstaigose.

4. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai teikiant socialinę pagalbą (globą).

5. Laikino pobūdžio archyvinių dokumentų ir kitų dokumentų tvarkymo darbai valstybines funkcijas vykdančiose įstaigose.

6. Vietos bendruomenės socialinės infrastruktūros tvarkymo laikino pobūdžio darbai.

Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti laikinuosius darbus, paraiškų formas laikiniesiems darbams vykdyti gali rasti Lazdijų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu: www.lazdijai.lt

Darbdavys turi pateikti 1 originalų paraiškos egzempliorių.

Paraiška, su visais pridedamais dokumentais, turi būti sunumeruota ir susiūta taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į paraišką įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti. Paskutiniojo paraiškos lapo antroji pusė turi būti patvirtinta darbdavio parašu bei antspaudu. Paraiška užklijuotame ir antspauduotame voke priimamos iki 2017 m. liepos 11 d. 15.00 val. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje: Vilniaus g. 1, 202 kab., LT-67106 Lazdijai. Ant voko turi būti užrašyta „Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos komisijai“.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (penktadienį nuo 8 iki 15 val. 45 min.).

Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriuje tel. (8 318) 66158.

PARAIŠKA LAIKINIESIEMS DARBAMS VYKDYTI

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis