Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta nauja savivaldybės administracijos struktūra ir kiti bendruomenei svarbūs klausimai
2019-07-30

Penktadienį posėdžiavusi Lazdijų rajono savivaldybės taryba svarstė 30 bendruomenei svarbių klausimų. Daugumai klausimų buvo pritarta vienbalsiai.

 

Posėdyje buvo patvirtinta nauja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūra. Savivaldybės struktūra buvo keičiama siekiant didinti administracijos veiklos efektyvumą ir skaidrumą bei racionaliai naudoti materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Planuojama, kad nauja savivaldybės struktūra įsigalios nuo šių metų spalio 1 dienos. Iki tol bus parengti nauji skyrių nuostatai ir atlikti kiti teisės aktuose numatyti veiksmai.

Tarybos narių pritarimo sulaukė ir klausimas dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įdiegimas VšĮ „Lazdijų ligoninė“ paraiškos teikimo. Projekto metu ketinama ant VšĮ „Lazdijų ligoninė“ pastato stogo sumontuoti saulės fotovoltinių modulių sistemą kuri būtų skirta elektros energijos gamybai savo poreikiams tenkinti. Minėta sistema ne tik ženkliai sumažintų tradicinės elektros energijos suvartojimą, į atmosferą išmetamo CO2 kiekį bet ir įstaigos išlaidas elektros energijai.

Pritarta ir VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ lovų perskirstymui, siekiant užtikrinti kokybiškesnes ir rentabilesnes medicinos paslaugas. Merė posėdžio metu pažymėjo, kad VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ tikrai neketinama uždaryti ar perkvalifikuoti į slaugos ligoninę, tačiau padaugėjus slaugos ir palaikomojo gydymo pacientų ir esant labai nedideliems vaikų ligų poskyrio pacientų srautams būtina racionaliau naudoti turimų lovų užimtumą ir finansinius bei materialinius išteklius.

Vienbalsiai tarybos nariai balsavo ir pritardami projektui „Asociacijos „Noragėlių melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“. Įgyvendinus minėtą projektą bus tvarkomi savivaldybės Krikštonių, Seirijų ir Varnėnų kadastrinių vietovių bendro naudojimo melioracijos statiniai. Planuojama, kad bus sutvarkyta apie 150 ha melioruotos žemės, rekonstruojama apie 12 km melioracijos griovių, apie 10 km rinktuvų, apie 32 km sausintuvų, rekonstruota Ilgio polderio siurblinė, taip pat rekonstruotas 1 tiltas Seirijų kadastrinėje vietovėje. Šie kiekiai yra preliminarūs. Tikslūs kiekiai paaiškės parengus techninį projektą. Bendra projekto vertė 750 000 Eur. Savivaldybė prie šio projekto prisidės 15 proc., ES finansavimas sudarys 80 proc.

Klausimui dėl pritarimo inžinerinių statinių kadastrinių matavimų bylų parengimo paslaugų sutarties pasirašymui taip pat buvo pritarta. Bendras vietinės reikšmės kelių ilgis, įtrauktas į Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą, yra apie 1021 km. Iš jų inventorizuota ir teisiškai įregistruota – apie 80 km. Priėmus šį sprendimą bus inventorizuota 110km. Atkreiptinas dėmesys, kad inventorizuoti kelius svarbu kuo greičiau, nes neinventorizuotiems keliams negali būti skiriamas finansavimas kelių remontui.

Klausimas dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų nustatymo sukėlė daugiausia diskusijų. Šio klausimo svarstymas buvo atidėtas kitam posėdžiui. Iki tol Antikorupcijos komisijai pavesta įvertinti, ar šia lengvata nėra piktnaudžiaujama. Merė pabrėžė, kad siekiama taikyti lengvatą nuo okupacijos rėžimo nukentėjusiems ir iki šiol žemdirbyste užsiimantiems asmenims, tačiau jei tokie asmenys žemės nedirba ir nedeklaruoja, o mokesčio lengvata naudojasi tie kurie jų žemę dirba nuomos ar panaudos teise, reikia kuo greičiau tikslinti lengvatos apibrėžimą ir tokiems atvejams užkirsti kelią.

Posėdyje buvo tvirtinamos įvairių komisijų sudėtys, deleguoti atstovai bei patvirtinti su turto valdymu susiję klausimai.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis