Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti 2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurse
2017-09-13

 

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektų paraiškas gali teikti:

Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Organizacija projekte gali planuoti teikti paslaugas pagal vieną ar kelias veiklos sritis.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (aktualia redakcija) patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 16 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje, adresu: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, 202 kab., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).

Projekto paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2017 m. spalio 16 d. Paraiškos, gautos po nustatytos datos, nevertinamos. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos paraiškos nevertinamos.

Organizacija turi pateikti vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą, antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos. Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje turi būti pateikiama elektroninės projekto paraiškos kartu su pridedamais dokumentais versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai), 115 kab., tel. (8 318) 66 106 arba el. paštu rima.sukiene@lazdijai.lt.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai (aktuali redakcija).

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis