Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Organizacijos kviečiamos teikti paraiškas
2017-09-05

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse", kviečia teikti projektų paraiškas.

Paraiškos turi būti parengtos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nuostatomis (toliau - Aprašas).

Paraiškas teikti gali Aprašo 4 punkte apibrėžtoje teritorijoje – Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijose – esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškos turi būti parengtos atsižvelgiant į konkrečios išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas bei jų įgyvendinimui skirtų lėšų sumą.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas - 2017 m. rugsėjo 18 d. 17.00 val.

Paraiškos priimamos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriuje 314 kabinete (adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai) arba elektroniniu paštu sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt.

Teikiant paraiškas ir susijusius priedus elektroniniu paštu, dokumentai turi būti pasirašyti ir nuskenuoti.

Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriuje, tel. (8 318) 66123 (Šarūnė Dumbliauskienė).

Nuorodos į dokumentus:

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašas

Paraiškos forma

Prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis