Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Paminėtas dekano kanauninko V. Prajaros 30 metų kunigystės jubiliejus
2017-06-01

Gegužės 31 d.  Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo minimas Metelių parapijos klebono Lazdijų dekanato dekano kanauninko Vytauto Prajaros 30 metų kunigystės jubiliejus. Padėkoti kun. V. Prajarai už ilgus darbo metus atvyko Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Seirijų seniūnijos seniūnė Česlova Šmulkštienė, kiti garbingi svečiai. Šventėje dalyvavo klebono V. Prajaros kurso draugai ir aplinkinių parapijų kunigai bei tikintieji iš Metelių Kristaus Atsimainymo  parapijos.

Iškilmės prasidėjo Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos pirmininkas kanauninkas Valius Zubavičius. Buvo meldžiamasi už kunigus, prašant stiprybės jiems ir Dievo užtarimo, taip pat meldžiamasi už pašaukimus, kad kuo daugiau jaunuolių priimtų kunigystės dovaną.

Po Šv. Mišių aukos Metelių parapijos kleboną Lazdijų dekanato dekaną kanauninką Vytautą Prajarą sveikino meras A. Margelis,  Seirijų seniūnijos seniūnė Č. Šmulkštienė, Metelių miestelio bei Kumečių kaimo bendruomenių atstovai. Dekanui buvo dėkojama už pastangas atstatyti Kryžių koplyčią, už gražiai prižiūrimą Metelių Kristaus Atsimainymo  bažnyčią, už nuoširdžią tarnystę Dievui ir žmonėms, už nuveiktus prasmingus darbus tiek savo parapijos, tiek visų tikinčiųjų labui bei Lazdijų kraštui.

Meras A. Margelis įteikė kun. V. Prajarai dovanų vardinį rašiklį, linkėdamas, kad bažnytinėse knygose būtų kuo daugiau įrašų, liudijančių gimimą, o ne mirtį, taip pat linkėjo fizinės bei dvasinės stiprybės ir ilgų metų žengiant tarnystės Dievui ir nuoširdžios bendrystės su žmonėmis keliu.

Lazdijų r. sav. inf.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis