Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Parama apsisaugoti nuo vilkų numatyta ir Lazdijų rajono žemdirbiams
2020-02-20

Nuo kovo 2 d. iki balandžio 2 d. ūkininkai gali kreiptis paramos įsigyti priemones, padėsiančias apsisaugoti nuo vilkų.

 

Parama bus teikiama pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams galvijams daromą žalą“ įgyvendinimo taisykles. Parama bus teikiama įsigyti vielinius, juostinius arba tinklinius elektrinius aptvarus bei jų dalis, taip pat elektros tiekimo ir palaikymo įrenginius bei jų dalis.

Priemonei iš viso skirta 1 mln. eurų. Tačiau jas gaus ne visų savivaldybių, o tik tų, kuriose per 5 pastaruosius metus vilkų padaryta žala yra didžiausia. Lazdijų rajono savivaldybė taip pat patenką į šį skaičių.

Pretenduoti į paramą gali fiziniai arba juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Pagrindinės sąlygos paramai gauti – paraiškas teikiantys asmenys turi būti deklaravę pasėlius ir žemės ūkio naudmenas, savo gyvūnus (ne mažiau kaip 1 sutartinį gyvulį) užregistravę Ūkinių gyvūnų registre bei teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose planuoja įrengti apsaugos priemones.

Didžiausia parama vienam paramos gavėjui – 5 tūkstančiai eurų be pridėtinės vertės mokesčio. Paramos lėšomis pridėtinės vertės mokestis nekompensuojamas. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos su įgyvendinimu susijusios išlaidos, padarytos po paraiškos pateikimo dienos ir tos, kurios būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje. Taip pat – realiai pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų, faktiškai patirtos ir apmokėtos, pagrįstos išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti nurodytos komerciniame pasiūlyme.

Paramos taisyklėse planuojamiems įsigyti aptvarams yra numatyti tam tikri reikalavimai – juostinis ar vielinis aptvaras turi būti ne mažiau kaip 5 juostų ar vielų, ne žemesnis nei 1,10 m aukščio, o žemiausia juosta ar viela turi būti ne aukščiau kaip 20 cm virš žemės. Juostos turi būti plačios, ne mažesnio kaip 2 cm pločio, baltos arba mėlynos spalvos, kad būtų geria matomos tamsoje.

Planuojantys prašyti paramos ūkininkai turi žinoti, kad pasirinkdami tiekėją, jie turės gauti ne mažiau kaip 3 komercinius pasiūlymus. Paramos lėšomis įsigytus aptvarus jie privalės išlaikyti iki projekto kontrolės pabaigos, t. y. ne trumpiau nei 5 metus. Taip pat jie privalės užtikrinti, kad įrenginiai tinkamai veiktų, jiems sugedus - atkurti savo lėšomis. Ūkininkas iki projekto kontrolės pabaigos privalės išlaikyti ne mažesnį negu paraiškos pateikimo metu metų turėtą sąlyginį gyvulių skaičių.

Paraiškas apsaugos priemonėms įsigyti ūkininkai, kurie atitinka taisyklėse nurodytus reikalavimus, privalo pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Išsamesnės informacijos gali teirautis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriuje.

Kovo mėnesį nespėjusieji pateikti paraiškų šiai paramai gauti, galės tai padaryti ir šių metų vasarą – antrasis paraiškų rinkimas pagal veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ numatytas liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis