Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
PARENGTI TECHNINIO PROJEKTO „REPREZENTATYVAUS KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIENIO TERITORIJOSE“ SPRENDINIAI
2017-11-22

Lazdijų rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus techninio projekto „Reprezentatyvaus kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybės pasienio teritorijose“ (toliau – Kraštovaizdžio tvarkymo projektas) sprendinius.

Kraštovaizdžio tvarkymo projektas atliekamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ finansavimo sąlygų aprašą numato įgyvendinti 11.3. „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ veiklą projekte „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“. Kraštovaizdžio tvarkymo projektas yra projekto „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ techninio projekto parengimo I dalis.

Susipažinti su Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendiniais galima nuo 2017 m. lapkričio 21 d. iki gruodžio 1d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriuje, 215 kab. (Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai), Lazdijų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.lazdijai.lt, Lazdijų miesto seniūnijoje 120 kab. (Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai), Lazdijų seniūnijoje 122 kab. (Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai) ir Kučiūnų seniūnijoje (Vilties g. 4, Kučiūnai, LT-67371 Lazdijų r.).

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2017 m. lapkričio 21 d. iki gruodžio 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus skelbimų lentoje II aukšte (Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai).

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešas svarstymas su visuomene įvyks 2017 m. gruodžio 1 d. 13:00 val. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos pastate, posėdžių salėje II a. (Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai)

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto objektas – Lazdijų rajono savivaldybės pasienio teritorijų prie krašto kelio 135 kraštovaizdis (~14 ha).

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tikslas

Projekto „Reprezentatyvaus kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybės pasienio teritorijose“ tikslas – padidinti Lazdijų rajono pasienio teritorijos ekologinį stabilumą, kraštovaizdžio estetinį patrauklumą, išnaudoti tranzitinį krašto kelią 135 vietos vertybių pristatymui, jų pažinimui ir apžvalgai.

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto pagrindiniai uždaviniai:

Gerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę;

Išsaugoti gamtinį kraštovaizdžio pobūdį, gerinti kraštovaizdžio vertybių būklę – kraštovaizdžio, atskirų jo elementų išsaugojimą, atkūrimą ir reprezentavimą, gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio objektų išsaugojimą, reljefo atstatymą ir tvarkymą;

Didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą – išryškinti, eksponuoti būdingąsias vertingas vietovės kraštovaizdžio savybes, atskirus objektus, gerinti estetinę vietovės būklę;

Mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją – sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui, vykdant atskirųjų, priklausomųjų želdynų kūrimą, esamų želdynų pertvarkymą, želdinių grupių, juostų įveisimą;

Pagerinti rūšių išlikimo sąlygas – saugoti retų ir vietinių rūšių augaliją ir gyvūniją, naikinti invazines rūšis, suformuoti ar atnaujinti kraštovaizdžio elementus, svarbius konkrečių rūšių migracijai, tvarkyti esamus želdynus, želdinių grupes, išsaugoti želdinių sveikumą;

Sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį ugdymo, švietimo bei sveikatinimo tikslais, pateikti informaciją apie vertybes vietovėje.

Projekto organizatorius:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, (Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel.: (8 318) 66 108, faks.: (8 318) 51 351, el. paštas: info@lazdijai.lt. Informaciją teikia: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistė Regina Vasiliauskienė, tel.: 8 318 66 135, el. paštas: regina.vasiliauskiene@lazdijai.lt.

Projekto rengėjas:

VšĮ KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, mob. tel. 8698 47908, el. paštas: krastotvarka@ktu.lt. Projekto vadovas: Evaldas Ramanauskas, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie Kraštovaizdžio projekto rengimą teikia projekto organizatorius ir projekto rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).

Pasiūlymo teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Kraštovaizdžio projekto sprendinių galima teikti projekto organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) iki viešo Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Grafinė dalis_Pasienio KTP_spr.pdf

Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų raj. pasienio teritorijoje_sprendiniai.pdf

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis