Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Paskirstytos papildomos lėšos 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti
2018-04-25

Informuojame, kad, vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“, 652 punktu ir atsižvelgdami į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandžio 11 d. raštą Nr. (3.2)-SD-682 „Dėl papildomo finansavimo 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams“, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 10V-354 „Dėl papildomai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2018 metų Lazdijų rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti“ paskirstytos papildomai skirtos valstybės biudžeto lėšos 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybėje:

Eil. Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Papildomai skirtos lėšos

iš valstybės biudžeto (eurais)

1.

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija

1032 Eur

2.

Viešoji įstaiga Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras

1454 Eur

3.

Seirijų bendruomenės komitetas

459 Eur

4.

Varnėnų kaimo bendruomenė

81 Eur

 

Iš viso:

3026 Eur

Rima Šukienė, Socialinės paramos skyrius

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis