Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Meras dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės atlaidų apeigose
2018-07-02

Kasmet Šlavantų  Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje liepos pradžioje švenčiami  Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės atlaidai – ypatinga šventė. Dėl savo šeimų gerovės, santarvės ir ramybės melstis susirenka ne tik Šlavantų, bet ir aplinkinių parapijų gyventojai, į namus sugrįžta čia gimusieji ir augusieji.

Šiemet kartu su Šlavantų parapijos tikinčiaisiais Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje meldėsi ir rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, kuris taip pat dalyvavo Šv. Mišių apeigose, po jų pasveikino Šlavantų krašto žmones, padėkojo už susitelkimą, tradicijų puoselėjimą, už aktyvią Gegutės kaimo bendruomenės veiklą.

Krikščioniškąsias šeimos vertybes, kurios šeimoje turi būti perduodamos iš kartos į kartą, kurias nuo vaikystės savo namuose turime matyti, o vėliau – perimti ir perduoti savo vaikams, atsakomybę, įsipareigojimą ir nuoširdų tikėjimą savo pamoksle akcentavo Šv. Mišias aukojęs Lenkijos Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis.

Dėkodamas už Šlavantų krašto tradicijų puoselėjimą ir šio krašto žmonių telkimą, rajono savivaldybės meras Artūras Margelis po Šv. Mišių apdovanojo Punsko parapijos vikarą Marių Talutį, Šlavantų  Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos kleboną Tadeus Vallian bei Gegutės kaimo bendruomenės pirmininką  Edvardą  Bartnyką. Jiems įteiktos Broniaus Kašelionio knygos „Dainavos partizanai“. Šlavantų  Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas Tadeus Vallian padėkojo visiems, kurie savo triūsu prisidėjo ruošiantis atlaidams – puošė bažnyčios aplinką ir altorius, gamino maistą, dalyvavo procesijoje, nešė atnašas. 

Iškilmingąją dalį užbaigė kunigas Marius Talutis, visus susirinkusiuosius pakvietęs pasiruošti Liepos 6 – osios  - Valstybės –Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo  dienos iškilmėms ir sugiedoti Tautišką giesmę.

Dėl prasto oro, kuris neleido susirinkusiesiems pagal tradiciją vaišintis šventoriuje, visi  pasiliko bažnyčioje. Pabendrauti pasilikusius parapijiečius linksmino Seirijų kultūros namų kaimo kapela „Savi“.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis