Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Įgyvendinamas projektas „Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“
2018-08-09

Šiuo metu dalis Lazdijų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros nėra pakankamai išvystyta ir pritaikyta augančiam eismo intensyvumui, besikeičiantiems transporto priemonių srautams, netenkina vietos gyventojų bei rajoną lankančių turistų poreikio. Viena iš tokių probleminių teritorijų yra ir vietinės reikšmės kelias Nr. LZ0929, praeinantis per Šventežerio seniūnijos Barčių, Zebrėnų, Padusio kaimus. Šiuo metu kelias prastos būklės, su žvyro danga, kuri vietomis stipriai nusidėvėjusi, duobėta – ypač prasta jo būklė stebima šaltuoju metų sezonu, kai dėl kritulių poveikio kelias tampa sunkiai pravažiuojamas. Taip vietos gyventojams apsunkinamas susisiekimas su rajono ir seniūnijos centrais, socialinių, kultūros ir kitų viešųjų paslaugų prieinamumas, didėja gyventojų nepasitenkinimas gyvenamąja aplinka, jų socialinė atskirtis, prastėja verslui palankių sąlygų kūrimas.

Rekonstruojamas kelias eina palei Dusios ežerą, kuris yra Metelių regioninio parko teritorijoje ir yra gausiai lankomas turistų. Keliu naudojamasi vykstant į šalia Dusios ežero esančius lankytinus gamtos ir kultūros objektus. Šiuo keliu veda vienas iš Metelių regioninio parko siūlomų dviračių maršrutų, juo dažnai keliaujama į Kryžių šventovę, Prelomciškės piliakalnį, taip pat regioninio parko siūlomą pėsčiųjų maršrutą Prelomciškės kalvų pažintiniu taku. Šiltuoju metų laiku šiuo keliu atvyksta poilsiautojai, leidžiantys laiką Dusios ežero pakrantėse. Prasta kelio būklė kelia grėsmę eismo saugumui, transporto priemonės kelia didelį triukšmą, intensyviau teršia aplinką, dėl dulkėtumo daromas neigiamas poveikis šalia jo įsikūrusių kaimų sodybų gyventojams, juo keliaujantiems pėstiesiems, dviratininkams.

Projektą „Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“ (Nr. 20KI-KA-17-1-02364-PR001) įgyvendinimo metu rekonstravus kelią taps geresnis susisiekimas su aplinkiniais miesteliais, seniūnijos centru, bus galimybė greitai sulaukti pagalbos tarnybų atvykimo. Mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui bus galimybė patogiai pasiekti Dusios ežero pakrantes, lankyti kultūros ir gamtos objektus; darbingo amžiaus gyventojams turėti palankią investicinę aplinką verslui vystyti, taip pat sutaupyti kelionės laiką rekonstruotu keliu. Susisiekimo minėtuoju keliu sąlygų pagerinimas prisidės prie vietos gyventojų bei čia atvykstančių turistų aktyvaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo sąlygų pagerinimo, bus galima saugiau ir patogiau pasiekti netoliese esančius lankytinus gamtos ir kultūros objektus, sumažės aplinkos tarša. Susisiekimo infrastruktūros pagerinimas prisidės prie kaimų ekonominės plėtros skatinimo, verslo kūrimuisi palankios aplinkos kūrimo, leis geriau išnaudoti vietovės galimybes rekreacinių, kultūrinių bei kitų paslaugų teikimui, o čia jau veikiantiems ūkio subjektams sudarys galimybes verslo plėtrai.

Projektas „Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“ (Nr. 20KI-KA-17-1-02364-PR001), kuris finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Lazdijų rajono savivaldybė neturi pakankamai finansinių išteklių įgyvendinti projektą savo lėšomis, todėl ypač svarbi yra Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, kai Europa investuoja į kaimo vietoves, finansinė parama. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 170 000,00 Eur. Iš jų: 136 000,00 skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 20 400,00 Eur iš Lietuvos valstybės biudžeto. Lazdijų rajono savivaldybės įnašas projekto įgyvendinimui sudaro 34 000,00 Eur visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektas turi būti įgyvendintas iki 2020 m. vasario 8 d.

Kelio rekonstravimo darbus atliks viešąjį konkursą laimėjusi įmonė UAB „Alkesta“.

Lazdijų r. sav. inf.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis