Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Paminėtos mokytojų ir socialinių darbuotojų profesinės šventės
2018-10-04

Spalio 4 d. Lazdijų kultūros centre vyko Tarptautinei mokytojų dienai ir Lietuvos socialinių darbuotojų profesinei šventei paminėti skirtas renginys. Į jį gausiai susirinko pedagogai bei socialiniai darbuotojai. Šventės dalyvius pasveikinti atvyko Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas ir garbingi svečiai bei socialiniai partneriai. Po oficialiosios renginio dalies šventės dalyviams buvo skiriama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos dovana – VO „Apartė“ spektaklis „Meilės laiškai Tėvynei su nerimu“ (rež. Arvydas Kinderis).

Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė sveikino visus savo kolegas profesinės šventės proga ir džiaugėsi, kad nuolatinė bendrystė, nuveikiami darbai nuolat didesni ir sėkmingesni. Taip pat dėkojo savo bendražygiams, socialiniams partneriams – bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, seniūnijoms. Už skiriamą rūpestį, vaikams suteikiamus namus, meilę ir be tarpišką pagalbą ačiū ištarta ir globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams. O visiems susirinkusiems skyriaus vedėja linkėjo: „Rūpinkimės šalia esančiais, ugdykime pilietiškai atsakingą jaunąją kartą, gerbkime kiekvieną asmenybę ir būkime geri, nesitikėdami būti už tai apdovanoti“.

Už atsakingumą ir sąžiningumą įgyvendinant projektus, kruopštumą atliekant pavestas užduotis, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, įgyvendinamas iniciatyvas, suteikiamą pagalbą Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė įteikė padėkas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotjai Rimai Šukienei, Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei Gitanai Juškauskienei, Seirijų seniūnijos socialinei darbuotojai Violetai Strankauskienei, Šeštokų seniūnijos socialinei darbuotojai Neringai Apolskienei, Lazdijų seniūnijos socialinei darbuotojai Zitai Jonuškienei.

Sveikinimus Tarptautinės mokytojų dienos ir Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga skyrė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas. Jis džiaugėsi, kad šios profesinės šventės minimos kartu, taip paliudijant šių profesijų atstovų bendrystę. O mokytojams palinkėjo visada išlikti ne tik žinių šaltiniu, bet ir įkvepiančiu pavyzdžiu jaunajai kartai.

Dėkojant už sėkmingą pedagoginį darbą, kūrybišką ir atsakingą veiklą, aukštus mokinių pasiekimus konkursuose, olimpiadose, tautinių, pilietinių, patriotinių vertybių puoselėjimą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos buvo įteiktos VšĮ Lazdijų švietimo centro psichologei Kristinai Cibulskei, Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis" pradinių klasių vyresniajai mokytojai Rūtai Kalėdienei, Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė" priešmokyklinio ugdymo vyresniajai pedagogei Irenai Baranauskienei, Lazdijų meno mokyklos dailės mokytojai Agnei Urbonavičienei, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos anglų kalbos vyresniajai mokytojai Irmai Janulevičinei ir anglų kalbos mokytojai metodininkei Ilonai Akromienei, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos anglų kalbos vyresniajai mokytojai Ritai Babarskaitei, Aštriosios Kirsnos mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai Audronei Bendaravičienei, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos biologijos vyresniajai mokytojai Danutei Kubilienei, istorijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos mokytojai Gitanai Čiurlionienei, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyresniajai mokytojai Donatai Jonuškienei ir vyresniajai mokytojai Redai Koroliovai, Kučiūnų mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojai Ženetai Šimoniūtienei ir Šeštokų mokyklos fizikos mokytojui Audriui Kazakevičiui.

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis taip pat sveikino gausiai susirinkusių abiejų profesijų atstovus. „Mokytojas – svarbiausias žmogus jauno žmogaus gyvenime. Didžiuojuosi Lazdijų rajono savivaldybės mokymo įstaigų bendruomenėmis, mokytojais, vadovais, kurių dėka atsakingai, rūpestingai ir išmintingai ugdomi vaikai“ – teigė meras Artūras Margelis. Nuoširdžiai dėkojo ir visiems Lazdijų krašto socialiniams darbuotojams, kurie atstovauja dar naują, tačiau itin atsakingą ir reikalingą profesiją, kurios dėka pagalbos ranka ištiesiama visiems nelaimės ištiktiems ir sunkumų slegiamiems asmenims.

Savivaldybės vadovas profesinių švenčių proga pedagogams ir socialiniams darbuotojams įteikė padėkos raštus. Jie buvo įteikti Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ socialinėms globėjoms Danutei Apanavičienei ir Zitai Čepononienei, budinčiai globotojai Ramutei Kaženauskienei, Lazdijų rajono savivaldybės likusių be tėvų globos vaikų globėjų asociacijos „Spindulys“ pirmininkei Astai Bagdonienei. Už sėkmingą pedagoginę veiklą ir aukštus moksleivių pasiekimus, aktyvią projektinę ir visuomeninę veiklą, mokinių tautinių, pilietinių, patriotinių vertybių ugdymą, bendruomenės tradicijų išsaugojimą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, naujovių ieškojimą mero Artūro Margelio padėkos įteiktos Lazdijų meno mokyklos dailės mokytojai metodininkai Alai Dumbliauskienei, VšĮ Lazdijų sporto centro krepšinio treneriui Ričardui Čepononiui ir tinklinio treneriui Martynui Lynikui, Šventežerio mokyklos matematikos mokytojai metodininkei Julitai Morkevičienei ir lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Aušrinei Mocejūnienei, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei Salomėjai Paškevičienei ir muzikos mokytojai metodininkei Birutei Vžesniauskienei, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorei Zitai Ščerbetkienei, pradinių klasių vyr. mokytojai Laimutei Maziukienei, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytojai Ilmai Bagdonienei, Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ pradinių klasių vyresniajai mokytojai Angelei Kavaliauskienei, Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pradinių klasių vyresniajai mokytojai Vilmai Čepanonienei, Aštriosios Kirsnos mokyklos kūno kultūros vyresniajai mokytojai Neringai Čivinskienei, Šeštokų mokyklos geografijos mokytojai metodininkei Birutei Jurkonienei, VšĮ Lazdijų švietimo centro metodininkei Jurgitai Balevičiūtei, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui Daliui Mockevičiui.

Šventėje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus taip sveikino pedagogus ir socialinius darbuotojus bei už bendražmogiškų vertybių ugdymą ir puoselėjimą, sėkmingą darbą padėkas įteikė Seirijų seniūnijos socialinei darbuotojai Violetai Strankauskienei, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolitai Vailionienei, Krosnos mokyklos dramos studijos „Bilekas“ vadovei Dainai Leščikaitei, Stebulių pagrindinės mokyklos direktorei Vilijai Padimanskienei.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsteigtas padėkas už aukštus mokinių pasiekimus, kūrybišką renginių organizavimą mokykloje, ilgametį ir nuoširdų darbą, krašto tradicijų puoselėjimą Lazdijų rajono savivaldybės meras įteikė Šeštokų mokyklos Kūno kultūros vyresniajai mokytojai Genovaitei Umbrienei, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei Rimantei Maceinienei, Aštriosios Kirsnos mokyklos technologijų mokytojai Linai Žaliauskienei, Krosnos mokyklos direktoriui Regimantui Jasevičiui.

Šiemet jau antrą kartą Lazdijų rajono savivaldybės švietimo istorijoje buvo įteikti Metų mokytojo apdovanojimai. Už nuopelnus pedagoginėje veikloje ir sėkmingus ugdymo rezultatus Metų mokytojo vardas suteiktas net dviem mokytojams – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos kūno kultūros vyresniajam mokytojui Žilvinui Eidukaičiui ir viešosios įstaigos Lazdijų sporto centras aerobinės gimnastikos trenerei Gintarei Sabaliauskienei. Jiems įteikta Metų mokytojo laureato diplomai, atminimo ženklai bei 950 eurų piniginė premija.

Lazdijų r. sav. inf.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis