Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Pokyčiai savivaldybės administracijoje: nauja struktūra ir „protų nutekėjimas“
2019-09-27

„Spaudoje nuolat pasirodo netiksli ir ne visada teisinga informacija apie savivaldybėje vykstantį struktūros pakeitimą ir apie „intelektines netektis“, „protų nutekėjimą“. Nekalbėsiu apie tuose straipsniuose minimų asmenų darbštumą ir patirtį. Nekalbėsiu ir apie jų kompetencijas. Nevardinsiu ir informacijos, kuri buvo netiksli arba neteisinga. Noriu, kad gyventojai pagaliau pamatytų faktus, kuriais remdamiesi savivaldybės tarybos nariai pritarė mūsų siūlomam administracijos išlaidų mažinimui pakeičiant administracijos struktūrą. Pradėjus dirbti dabartiniams savivaldybės vadovams mūsų savivaldybės administracijoje dirbo 200 darbuotojų, kuriuos išlaikyti turi savivaldybėje gyvenantys asmenys. Manome, kad šis darbuotojų kiekis per didelis“, – apie Lazdijų rajono savivaldybės situaciją bei būtinybę ją keisti kalbėjo savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė.

 

Dar šiais metais startuos nauja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūra, kurios pakeitimo projektas buvo parengtas ir pristatytas savivaldybės tarybai šių metų liepos mėnesį. Lazdijų rajono savivaldybės struktūros keitimas parengtas remiantis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimais, Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programa, Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėmis, Valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų administracijų struktūrų tobulinimo rekomendacijomis, Rekomenduojamų savivaldybės veiklos vertinimo kriterijų sąrašu, Laisvosios rinkos instituto parengtu 2018 m. Lietuvos savivaldybių indeksu ir kitais teisės aktais bei rekomendacijomis. Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimas buvo rengiamas ir atsižvelgus į Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų struktūrų analizės rezultatus. Ruošiantis savivaldybės administracijos struktūros pakeitimui pagal pasirinktus kriterijus buvo kruopščiai išanalizuotos 27 savivaldybės, dalis kurių priskiriama rečiau gyvenamų savivaldybių grupei (šiai grupei priskiriama ir Lazdijų rajono savivaldybė), o kitos – arčiausiai Lazdijų rajono esančios savivaldybės.

Pasirinkti vertinimo kriterijai konkretūs: vienam administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti savivaldybės gyventojų skaičius, užimtų pareigybių administracijoje skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų, patvirtintų ir neužimtų pareigybių santykis savivaldybės administracijoje, nevadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių santykis savivaldybės administracijoje, savivaldybės administracijos skyrių struktūra ir jos atitikimas Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 6 dalies reikalavimams (skyrių turi sudaryti ne mažiau kaip 4 pareigybės) bei bendrosios veiklos ir specialiosios veiklos darbuotojų santykis. Apžvelgsime kelis svarbiausius kriterijus.

Vienam administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti savivaldybės gyventojų skaičius

Šis rodiklis rodo kiek gyventojų aptarnauja vienas savivaldybės administracijos darbuotojas. Vidutiniškai vienas Lazdijų rajono savivaldybės darbuotojas aptarnauja vos 115 gyventojų, kai tuo tarpu analizuotų savivaldybių vidurkis – 141. Kone identišką gyventojų skaičių turinčios Molėtų rajono savivaldybės darbuotojas aptarnauja 143 gyventojus, o 5 tūkstančiais gyventojų daugiau turinčios Anykščių rajono savivaldybės darbuotojas – 150. Išanalizavus 27 savivaldybių duomenis mažiau gyventojų už Lazdijų rajono savivaldybės darbuotojus aptarnauja tik kelios savivaldybės, pavyzdžiui Pakruojo (112) ir Pasvalio (91) rajonų savivaldybių darbuotojai. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad vienas kaimyninės Druskininkų savivaldybės darbuotojas vidutiniškai aptarnauja 192 gyventojų, Alytaus rajono – 154, o Marijampolės net – 231.

Užimtų pareigybių administracijoje skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų

Šis rodiklis parodo kokį skaičių savivaldybės administracijos darbuotojų turi išlaikyti tūkstantis toje savivaldybėje gyvenančių asmenų. Taigi tūkstantis Lazdijų rajono gyventojų turi išlaikyti 9,04. Aplinkinėse savivaldybėse tūkstantis jose įsikūrusių gyventojų turi išlaikyti žymiai mažiau pareigybių: Druskininkuose – 4,66, Alytaus rajone – 4,29, o Marijampolės – vos 3,99 pareigybės.

 

Darbuotojų skaičius savivaldybių administracijose

Svarbu paminėti, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje rengiant savivaldybės administracijos struktūros pakeitimą buvo 200 darbuotojų. Tarp 27 savivaldybių su kuriomis buvo lyginami Lazdijų rajono savivaldybės rodikliai buvo tik 6 savivaldybės, kuriose tuomet dirbo daugiau darbuotojų. Reikėtų paminėti, kad keturiose iš minimų 6 savivaldybių gyventojų skaičius gerokai viršija 30 tūkstančių.

Savivaldybės administracijos skyrių struktūra

Šis rodiklis parodo kiek pareigybių sudaro kiekvieną savivaldybės administracijos skyrių. Iki administracijos skyrių struktūros pakeitimo Lazdijų rajono savivaldybėje Viešojo administravimo įstatymo nustatyto reikalavimo, kad skyrių turi sudaryti ne mažiau kaip 4 darbuotojai praktiškai neatitiko 3 skyriai. Juose užimtų pareigybių buvo mažiau nei 4. Įgyvendinus struktūros pakeitimą šio pažeidimo nebeliks.

Reikėtų paminėti ir tai, kad Lazdijų rajono savivaldybėje iki struktūros pakeitimo yra 15 skyrių, kurių kiekvienas turi savo vedėją. Kai kuriuose skyriuose yra ir vedėjų pavaduotojai. Tarp savivaldybių, su kuriomis buvo lyginti rodikliai yra vos 3 savivaldybės, kuriose skyrių skaičius didesnis. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad dvejose iš jų (Šalčininkų rajono savivaldybė ir Panevėžio rajono savivaldybė) gyventojų skaičius gerokai didesnis nei Lazdijų rajone (atitinkamai 34526 ir 39 364). Dažniausiai savivaldybėse yra 12 arba 13 skyrių. Būtent 12 skyrių liks Lazdijų rajono savivaldybėje įgyvendinus struktūros pakeitimus.

Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimai palies beveik visus 15 savivaldybės skyrių.

„Įgyvendinus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių patvirtintą savivaldybės administracijos struktūros pakeitimą sutaupytos lėšos bus skiriamos sritims, kurioms jų labiausiai reikia. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad savivaldybės administracijos darbas dėl pertvarkos nenukentės“, – kalbėjo savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė pridūrusi, kad šiuo metu peržiūrimos ir kitos su administracijos valdymu susijusios išlaidos.

Straipsnyje pateikiama Vidaus reikalų ministerijos parengtose Viešojo sektoriaus ataskaitose ir kituose viešai prieinamuose oficialiuose šaltiniuose nurodoma informacija.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis