Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kviečiame teikti projektus verslo stiprinimui ir bendruomenių iniciatyvoms
2020-03-30

Nuo šiandien iki gegužės 4 dienos galima teikti paraiškas Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 m. įgyvendinimui. Kviečiame nepraliesti progos gauti paramą naujų iniciatyvų įgyvendinimui.

 

Remiamos pirminės produkcijos gamintojų bendradarbiavimo ir partnerystės, konkurencingumo didinimui veiklos. Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti priemonei skirta 200039,00 eurų. Maksimali suma vienam projektui – 50 tūkstančių eurų. Intensyvumas – iki 80 proc. Paraiškas teikti gali nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos), fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų (įskaitant ir ūkininkus); registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės.

Remiama fizinių asmenų ekonominės veiklos pradžia kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui; aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui. Priemonei Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti skirta 43057,00 eurų. Ši suma maksimali, kokia gali būti skiriama vienam projektui. Intensyvumas – iki 80 proc. Paraiškas teikto gali nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos), fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų (įskaitant ir ūkininkus); registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės.

Remiamos socialinių paslaugų Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimo ir plėtros bei darbo vietų kūrimo veiklos. Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo ir plėtros priemonei skirta 200 tūkstančių eurų. Maksimali suma vienam projektui 50 tūkstančių eurų. Intensyvumas – iki 95 proc. Paraiškas teikto gali viešosios įstaigos, asociacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, labdaros ir paramos fondai bei privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė).

Remiamas kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas; sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimas; įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimasis ir motyvacijos gyventi kaime didinimas. Priemonei Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui skirta 76356,00 eurų. Maksimali suma vienam projektui 7000,00 eurų. Intensyvumas – iki 95 proc. Paraiškas teikto gali registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).

Išsamią informaciją ir reikalingų pateikti dokumentų formas galite rasti Dzūkijos VVG interneto svetainėje http://www.dzukijosvvg.lt/naujiena/546633309

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis