Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Septyniasdešimt penktoji karantino diena: tarybos posėdyje priimti rajono verslui, jaunimui, mokyklų ir kaimų bendruomenėms aktualūs sprendimai, pritarta 9 projektams. Naujų susirgimų dėl COVID-19 rajone nėra
2020-05-29

 

Šiandien vyko rajono savivaldybės tarybos 12-asis posėdis. Po ilgo laiko tarybos nariai vėl rinkosi posėdžių salėje, tačiau posėdžiavo su kaukėmis, sėdėdami saugiais atstumais. Apsvarstyti 25 klausimai. Priimti sprendimai turės didelės įtakos daugeliui rajono gyvenimo sričių, jų kokybės gerėjimui:

Patvirtintas  COVID-19 ligos sukeltų padarinių Lazdijų rajono savivaldybėje poveikio mažinimo trumpalaikių veiksmų planas. Jame numatytos priemonės, skirtos rajono savivaldybės verslo subjektams, nevyriausybinėms organizacijoms, gyventojams. Šį planą, išanalizavusi rajone karantino metu  susidariusią situaciją, parengė savivaldybės merės A. Miškinienės potvarkiu sudaryta darbo grupė. Bendra plane pateiktų priemonių įgyvendinimui numatomų lėšų suma siekia 130 tūkst. Eur. Su planu galite susipažinti čia:  www.lazdijai.lt/lit/Del-covid-19-ligos-sukeltu-padariniu-lazdiju-rajono-savivaldybeje-poveikio-mazinimo-trumpalaikiu-veiksmu-plano patvirtinimo/8/159/41255475.

 

Savivaldybės taryba pritarė projektui „Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ugdymo aplinkos kokybės gerinimas“ . Gimnazija yra didžiausia rajono savivaldybės ugdymo įstaiga. Joje mokosi 630 mokinių, dirba 80 pedagogų. Nuo rugsėjo 1 d. prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos bus prijungti Aštriosios Kirsnos, Krosnos ir Kučiūnų pagrindinio ugdymo skyriai. Dėl to mokinių skaičius padidės iki 861. Projekto metu bus suremontuotos ir atnaujintos senajame gimnazijos pastate esančios ugdymo patalpos – daugiau nei 1700 kv. m. Bus atnaujinta ir pagal šiuolaikines higienos normas įrengta valgykla ir virtuvė – 334 kv. m. Pagerintos ugdymo aplinkos sąlygos daugiau nei 800 mokinių. Bendra projekto vertė 1 ml.  448 tūkst. Eur. 1 mln. 12 tūkst. Eur. šiam projektui iš Valstybės investicijų programos skyrė VyriausybėSavivaldybė prie šio projekto prisidės ne mažiau kaip 30 proc. projekto vertės arba 435 tūkst. Eur.  

Taryba patvirtino Lazdijų meno mokyklos parengtą projektą „Pasienio menas ir kultūra vaikų kūrybiškumui skatinti“ ir nutarė skirti jam dalinį finansavimą. Projektas parengtas kartu su 2 partneriais iš Rusijos, Kaliningrado srities – Gvardeisko vaikų muzikos mokykla ir  Laduškino vaikų meno mokykla. Projekto įgyvendinimo metu planuojami mokymai mokytojams ir vaikams,  renginiai, vasaros stovyklos vaikams Lietuvoje ir Rusijoje, Kaliningrado srityje. Projekto vertė – 217 tūkst.  261 Eur, Lazdijų meno mokyklai tenkanti projekto vertė 93 tūkst. 481 Eur. Rajono savivaldybė prie šio projekto prisidės 10 proc. jo vertės.

Rajone ir toliau rūpinamasi vandentvarka. Taryba balsavo už rajono savivaldybės administracijos rengiamą projektą „Dėl pritarimo projektui „Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių Seiliūnų kaime įrengimas“ ir jo dalinio finansavimo.“  Įgyvendinant šį, bandomąjį projektą Seiliūnų kaimo namų ūkiuose, bus išbandytas alternatyvus buitinių nuotekų tvarkymo sistemų įrengimo modelis Lazdijų rajone. Skaičiuojama, kad 25 valymo įrenginiai kainuos  maždaug 75 tūkst. Eur:   24 tūkst. 750 Eur  šiam projektui skirtų Žemės ūkio ministerija.  Lazdijų rajono savivaldybė prisidėtų prie projekto įgyvendinimo  25 tūkst. 500 Eur.  Gyventojams tektų padengti 24 tūkst. 750 Eur, arba – vienam namų ūkiui – 990 Eur.

Savivaldybės taryba pritarė „Interreg V–A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektų 5 šaukimui teikiamiems 6 projektams: „Supratinga pasienio bendruomenė“, „Pasienio kultūrinės integracijos valdymas“, „Lietuvos–Lenkijos funkcinė teritorija – naujos galimybės turizmo plėtrai“, „Pagalba ir apsauga pasienio bendruomenėms“, „Saugi kaimynystė ateities kūrimui“, „Bendri veiksmai COVID-19 sukeltų padarinių šalinimui Lietuvos–Lenkijos pasienio teritorijoje“. Savivaldybės biudžete šiam tikslui numatė 5 proc. dydžio dalinį finansavimą nuo tenkančios projekto vertės, įgyvendinamos mūsų savivaldybėje tuo atveju,  jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

Tarybos sprendimu šiandien patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių ir studentų užimtumo didinimo programa, skirta rajono moksleivių ir studentų užimtumui vasaros metu.   Ji skirta mūsų savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir besimokančių  bendrojo ugdymo rajono mokyklose moksleivių, profesinio mokymo įstaigose bei aukštosiose mokyklose studijuojančių studentų nuo 14 iki 29 metų  įdarbinimui vasarą, jų atostogų metu.  Programoje numatyta,  kad darbdaviai, sutikę įdarbinti jaunus asmenis vasaros atostogų metu, būtų skatinami pinigine kompensacija. Programai savivaldybės biudžete numatyta 25 tūkst. Eur.

Taryba patvirtino naują VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro struktūrą. Struktūra pakeista atsisakant kai kurių etatų, siekiant racionaliau naudoti materialiuosius, finansinius, informacinius ir žmogiškuosius išteklius, mažinti įstaigos valdymo išlaidas.

 Posėdyje pritarta rangos sutarties pasirašymui su UAB „Parama“, laimėjusia kelio Krikštonys–Žilvičiai kapitalinio remonto darbų pirkimo konkursą. Remontuojamo kelio ilgis – 2 km, asfaltbetonio dangos plotis 3 m.  Remonto darbų vertė – 203 470,80 Eur.

Šiandien į rajoną iš užsienio grįžo ir savivaldybės saviizoliacijos būstuose apsigyveno  4 mūsų rajono gyventojai. Baigusiųjų saviizoliaciją nebuvo. Iš viso šiandien saviizoliacijos būstuose gyvena 26 iš užsienio grįžę mūsų rajono gyventojai.

Naujų susirgimų dėl koronavirusinės infekcijos COVID-19 mūsų rajone nėra. Šiuo metu rajone serga 3 vienos šeimos žmonės. Lietuvoje per praėjusią parą dėl COVID-19 susirgo 6 asmenys. Iš viso šiuo metu serga 370. Mirusiųjų per praėjusią parą nebuvo. Pasveiko 1216 šalies gyventojų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis