Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
PRADEDAMAS RENGTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
2018-07-03

Informuojame, kad pradedamas rengti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.

TPD pavadinimas: Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu 5TS-648 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ keitimas.

Planuojama teritorija: Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės bendrasis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

TPD galiojimas: savivaldybės lygmens bendrasis planas galioja neterminuotai arba iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojamas laikotarpis: iki 2030 m.

TPD rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

TPD organizatorius: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. (8 318) 66110, el. p. direktorius@lazdijai.lt.

Planavimo organizavimo pagrindas: Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. 5TS-1330 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

TPD rengėjas: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas teritorijų planavimo dokumento rengėjas.

Galimybės susipažinti su rengiamu Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo projektu: planavimo organizatorius apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą ir jo sprendinius paskelbs ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atitinkamos procedūros pradžios Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Lazdijų rajono savivaldybėje, Vilniaus g. 1, Lazdijuose, savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.lazdijai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas visą projekto viešinimo laikotarpį galima bus teikti raštu arba TPDRIS. Į pateiktus pasiūlymus ir pastabas teikusiems asmenims bus atsakyta per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. Pastabas galima teikti planavimo organizatoriaus kontaktiniam asmeniui – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai architektei Laurai Urbanskaitei, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, mob. 8 694 24997, el. paštas laura.urbanskaite@lazdijai.lt, taip pat projekto rengėjams.

ĮSAKYMAS DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO IR PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBŲ NUSTATYMO

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis