Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Prasideda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas
2017-03-28

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2017 m. kovo 1 d. pasirašė įsakymą Nr. 3D-137, kuriuo nustatė 2017 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datą – balandžio 10 d. Pareiškėjai deklaracijas galės teikti iki birželio 6 d., o pavėlavę – iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc.

Pareiškėjams, šiais metais teiksiantiems tiesioginių išmokų paraiškas, įsigalioja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-170 patvirtinti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai. Nauja tai, kad pareiškėjai, šiais metais teikdami paraišką, turės pasirašyti, jog žino ir įsipareigoja deklaruoti tik tuos plotus, kuriuos patys dirba. Nacionalinei mokėjimo agentūrai paprašius, pareiškėjas turės įrodyti, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą. Tai galima įrodyti pateikiant žemės ūkio produkcijos pardavimo faktą pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, pirkimo–pardavimo kvitus ar kt.), žemės ūkio paslaugų (paslaugų pirkimo/teikimo sutartis ar kt.), žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms (nuomos sutartis ar kt.) dokumentus. Taip pat jei einamaisiais metais nuo sausio 1 d. pareiškėjo, jo valdos partnerių ar susijusių subjektų vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra registruotos žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir kitų žemės ūkio mašinų) ir/arbajei pareiškėjas, jo valdos partneriai, einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laiko ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui.

Nacionalinė mokėjimo agentūra kai kuriais atvejais paprašys iš pareiškėjų ne tik žemės dirbimą įrodančių, bet ir žemės valdymo teisę patvirtinančių dokumentų. Pateikti paminėtus dokumentus reikės, jei bus nustatyta dirbtinio valdų skaldymo požymių, siekiant sukurti sąlygas kitam pareiškėjui gauti didesnę išmoką už pirmuosius hektarus, išmoką jaunajam ūkininkui, jei pareiškėjas nebus įregistravęs ūkininko ūkio ir praėjusiais metais jo gautų tiesioginių išmokų bendra suma buvo didesnė nei 5 000 Eur. Jei bus nustatytas „dvigubas“ deklaravimas (plotų persidengimas), o persidengiantis plotas bus didesnis kaip 0,3 ha, žemės valdymo teisę privalės įrodyti visi persidengiančius plotus deklaravę pareiškėjai.

Su kitais taisyklių pakeitimais galima susipažinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakyme Nr. 3D-170 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis