Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Privatizuojami objektai

Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 5TS-1351 patvirtino Viešame aukcione parduodamo Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai  parduodami viešuose aukcionuose, vykdomuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo". 

Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu ir privatizavimą vykdo: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, Vilniaus g. 1, LT-44293 Lazdijai, tel.: (8 318) 51 460 ; el. p. ineta.juneliene@lazdijai.lt

Lazdijų rajono savivaldybės parduodami objektai:

 Parduodamas savivaldybės
nekilnojamasis turtas
Pradinė pardavimo kaina Kainos didinimo intervalas Garantinio įnašo dydis Registravimo mokesčio dydis  Turto apžiūros data ir laikas* Registravimo dalyvauti aukcione data ir laikas** Aukciono data ir laikas

Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 5994-0052-9017, bendras plotas 69,70 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1A1m, statybos metai 1940 m., avarinis), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5994-0052-9028, plotas 19,38 kv. m, pastatas medinis, pažymėjimas plane 2I1ž), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5994-0052-9039, plotas 16,18 kv. m, pastatas medinis, pažymėjimas plane 3I1ž), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5994-0052-9046, plotas 30,30 kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane 4I1p) ir objektui priskirtas  0,0593 ha žemės sklypas (kadastrinis Nr. 5910/0004:454), esantys Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Kapčiamiesčio mstl. Sodų g. 10

  
Aukciono salygos . Papildoma informacija
 3640,18 30,00 364,02  5,00 2017-02-02

 

2017-02-06

9 val. 00 min

2017-02-07

17 val. 00 min

2017-02-08

14 val. 00 min. 

 

 

*Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto tel. (8 318) 51 460.

** Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188714992) sąskaita Nr. LT09 4010 0422 0007 0994 AB DNB banke.

Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą

Registravimo dalyvauti aukcione vieta: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 101 kab. (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos mažojoje posėdžių salėje), aukciono sąlygose nurodytu laiku.

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia: vyr. specialistė Ineta Junelienė, tel. (8 318) 51 460, el. p. ineta.juneliene@lazdijai.lt, 218 kab.

Informacija aukciono žiūrovams:

Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti aukciono žiūrovais, kurie į salę įleidžiami tik su Viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos išduotais aukciono žiūrovo bilietais. Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 10,00 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis. Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188714992) sąskaita Nr. LT09 4010 0422 0007 0994 AB DNB banke.