Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Susitikime su savivaldybės mere A. Miškiniene jaunimo atstovai žėrė savo idėjas ir pasiūlymus
2020-03-09

„Džiaugiuosi išrinkta rajono jaunimo reikalų taryba, o labiausiai – dėl to, kad ji buvo renkama vadovaujantis skaidrumo ir visų suinteresuotų pusių atstovavimo principais. Jūsų būryje matau aktyvius jaunus rajono žmones, su kuriais jau esu bendravusi ne viename rajono renginyje. Iš jūsų pirmiausiai tikiuosi proveržio sprendžiant jaunimo reikalus ir rengiant bei po to įgyvendinant konkrečią, jaunimo lūkesčius atitinkančią strategiją. Tikiuosi, kad Jūsų iniciatyva, įsitraukimas į rajono jaunimo reikalus padės rezultatyviai panaudoti tikrai nemažas rajono biudžete jaunimo poreikiams skirtas lėšas“ – kalbėjo rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, susitikime su naujai išrinktais rajono jaunimo reikalų tarybos nariais.

 

Pristatydama jaunimo reikalų tarybos narius, rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Asta Grėbliūnienė sakė, jog naujoji taryba, išrinkta iš skirtingų rajono vietovių, skirtingo amžiaus rajono jaunuolių, – tai padės matyti įvairių jaunimo grupių poreikius.

Svarbu tai, kad galutinė Lazdijų rajono jaunimo reikalų tarybos sudėtis bus patvirtinta artimiausiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Į ją, be jau išrinktų jaunimo atstovų, taip pat bus deleguoti 3 tarybos nariai ir 3 administracijos darbuotojai.

Nors jaunimo reikalų taryba dar nepatvirtinta, tačiau šie, jau išrinkti jaunuoliai, į susitikimą su rajono savivaldybės mere atėjo ne tik susipažinti, bet ir išsakyti savo poziciją, savo pasiūlymus ir nuomones, kaip būtų galima spręsti kai kurias rajono ir konkrečiai – jaunimo problemas. Kalbėta apie jaunimo strategijos – pagrindinio rajono jaunimo veiklos dokumento rengimą, pateikti siūlymai apie informacijos sklaidą su pasiūlymų paketu, kodėl jaunimą gyventi galėtų pritraukti Lazdijai, kaip plačiau išnaudoti turizmo sektorių – šią prioritetinę mūsų krašto verslo sritį. Buvo ir konkrečių siūlymų dėl prevencinio darbo kovojant prieš narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimą jaunimo tarpe, motyvacinius mokymosi projektus, viešųjų erdvių išnaudojimą, o esant reikalui – ir pritaikymą jaunimo poreikiams rajono miesteliuose, didesnėse gyvenvietėse“.

Savivaldybės merė rajono jaunimo reikalų tarybos atstovams papasakojo apie neseniai patvirtintus penkis Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektus, kurių vienas tiesiogiai skirtas rajono jaunimui – vasaros užimtumui, verslumo stovykloms, susitikimams su bendraamžiais partnerių savivaldybėse organizuoti. Net du projektai skirti Veisiejams – dviračių takams, muzikiniam Veisiejų fontanui, pantoninėms prieplaukoms Ančios ir Dusios ežere rekonstruoti ar įrengti.

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis