Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Veisiejų miesto seniūnija
Santarvės g.3, Veisiejai,
67043 Lazdijų r. sav.
El. p.veisiejum@lazdijai.lt

Seniūnas
Juozas Rutkauskas
El. p. juozas.rutkauskas@lazdijai.lt
Tel. (8~318) 5 61 85
         8 620 46441
         801

Specialistė
(Pareigybės aprašymas)
Ženeta Žalnerauskienė
El. p. zaneta.zalnerauskiene@lazdijai.lt
Tel. (8~318) 5 62 33
         8 620 46593
         802

Socialinė darbuotoja
(Pareigybės aprašymas)
Gintarė Stučkienė
El. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt
Tel. (8~318) 5 65 67
         8 620 46534
         804

Valytoja 
Zita Kačinskienė 
Tel. 8 612 49613

Darbininkas
Antanas Vengrauskas
Tel. 8 613 93519


Fontano prižiūrėtojas
Olegas
Kočiūnas
Tel. 8 626 03617 

Kapų prižiūrėtoja
(Pareigybės aprašymas)
Virginija Landaitė
Tel. 8 613 22964

Kūrikas2000 metų kovo 2 d. Lietuvos Respublikos heraldikos komisija aprobavo Veisiejų miesto herbą, kurio etaloną parengė dailininkė Laima Ramonienė, kadangi istorinio herbo Veisiejai neturėjo. Herbo aprašymas: herbinio skydo raudonoje galvoje vaizduojamas heraldinis į galus platėjantis sidabrinis kryžius. Po juo sidabriniame lauke - trys juodos antys su raudonais snapais, išdėstytos 2, 1.
 
Kviečiame aplankyti Veisiejų miesto interneto svetainę.

Gyventojai. Veisiejų mieste gyvena 1454 gyventojai   (2014 metų sausio 1 d.staistiniai duomenys), iš jų: 689 vyras, 765 moterys. 1438 lietuviai ir 16 kitataučių. Gyvena iki 7 m. amžiaus – 68, nuo 8m. iki 18 metų – 150, nuo 19m. iki 25m. – 145, nuo 25 iki 60m. – 779, vyresni nei 60m. – 312.


Istorija
. Pirmą kartą paminėtas Veisiejų vardas 1501 metais. 1946 metais įkurtas Veisiejų valsčius, o nuo 1950 metų tapo rajono centru su rajono vykdomuoju komitetu.1956 metais Veisiejams suteiktos miesto teisės. 1959 metais panaikintas Veisiejų rajonas ir miestas tapo pavaldžiu Lazdijų rajonui. 1990 metais įkurta Veisiejų miesto savivaldybė, o 1995 metais įkurta Veisiejų miesto seniūnija. 2000 metų kovo 2 d. Lietuvos Respublikos heraldikos komisija aprobavo Veisiejų miesto herbą, kurio etaloną parengė dailininkė Laima Ramonienė. Herbo aprašymas: herbinio skydo raudonoje galvoje vaizduojamas heraldinis į galus platėjantis sidabrinis kryžius. Po juo sidabriniame lauke – trys juodos antys su raudonais snapais, išdėstytos 2, 1.

Įstaigos, verslo įmonės. Seniūnijos teritorijoje yra šios įstaigos: Veisiejų miesto seniūnija, Veisiejų seniūnija, Veisiejų ambulatorija, Veisiejų miesto vaikų lopšelis – darželis “Ąžuoliukas”, Veisiejų gimnazija, Lazdijų meno mokyklos Veisiejų filialas, Veisiejų paštas ir Veisiejų regioninio parko direkcija. Taip pat seniūnijoje yra medicinos banko klientų aptarnavimo punktas, veikia “Swedbanko” bankomatas, knygynas, 10 parduotuvių.

Lankytinos vietos: XVIII a. Veisiejų miesto parkas (gamtos paminklas – uosis), šalia jo ežere nuo gegužės mėn. iki spalio mėn. veikia grojantis fontanas su šviesos efektais, skulptūrų parkas, šv.Jurgio parapijos bažnyčia ir fundatorių kripta, L.Zamenhofo paminklai, kompozitoriaus J.Neimonto kapas ir paminklas, Veisiejų krašto muziejus, Nepriklausomybės paminklas, paminklas  žuvusiems partizanams.

Žymiausi Veisiejų žmonės: kompozitorius J.Neimontas, esperanto kalbos kūrėjas L.Zamenhofas, skulptorės H.Kubilienė ir B.Paršeliūnienė, dailininkas ir poetas L.Viršilas, poetas ir kompozitorius A.Surgailis, tautodailininkai: V.Kvedaras, S.Supranavičiūtė ir A.St.Volungevičius, poetė L.Plūkienė.

Unikalumas: Veisiejų miestas išsiskiria gražia gamta, jis įsikūręs Ančios ežero pusiasalyje, Veisiejų miesto centrinė dalis – urbanistikos paminklas, jį puošia aukštai iškilusi Dzūkijos katedra – šv. Jurgio parapijos bažnyčia, kurios požemyje yra restauruota fundatorių kripta, Veisiejų dvaro fligelis, L.Zamenhofo paminklas, kompozitoriaus J.Neimonto kapas, skulptūrų parkas. Veisiejai turi senas įvairių renginių tradicijas, čia vyksta dainų ir šokių šventės, respublikinės artojų varžybos, žirgų konkūrai, dailininkų ir kalvių plenerai, vyksta Jurginių ir Joninių šventės, į kurias susirenka daug žmonių.

Seniūnijos teritorija. Veisiejų seniūnijos administracija yra Veisiejų mieste (Veisiejų miestas į seniūnijos teritoriją neįeina). Seniūnijos teritorijoje yra 55 kaimai, didžiausi iš jų: Kailiniai, Varnėnai, Viktarinas, Petroškai, Smarliūnai, Šadžiūnai, Barčiai.
Seniūnijos plotas 22638 ha, iš jų 27% užima miškai, 25% - žemės ūkio naudmenos, 35% - vandenys, 13% - kitos paskirties plotai. Yra 34 ežerai. Didžiausi Ančia, Vilkinys, Vilkas, Ilgis, Snaigynas. Teka Šlavantėlė, Vilkupis, kiti upeliai.

Gyventojai. Seniūnijoje gyvena 2474  gyventojai, iš jų dauguma lietuviai.
Istorija. 1959 m. Veisiejų rajoną prijungus prie Lazdijų, Veisiejų apylinkių teritorija buvo padalinta į Veisiejų miesto ir Veisiejų apylinkes. 1986 m. prie šios teritorijos prijungta Abarauskų apylinkė (buvusio Ančios kolūkio teritorija). 1995 m. Veisiejų apylinkė tapo Veisiejų seniūnija. 2000 m. gegužės mėn. buvusios Leipalingio seniūnijos didesniąją dalį prijungus prie Druskininkų savivaldybės, likusi teritorija buvo prijungta prie Veisiejų seniūnijos. Veisiejų seniūnija padidėjo trečdaliu ir dabar jos teritorija užima 22638 ha. Nuo 2009 metų Veisiejų seniūnijos teritorijoje įsteigtos 7 seniūnaitijos: Vytautų, Petroškų, Kailinių, Smarliūnų, Barčių, Viktarino ir Varnėnų seniūnaitijos.

 

Bendruomenės ir jų veikla. Seniūnijoje susikūręs Veisiejų bendruomenės komitetas, kurio pirmininkas seniūnas Zenonas Sabaliauskas, Barčių  kaimo bendruomenė - pirmininkė Daiva Sorakienė, Varnėnų kaimo bendruomenė – pirmininkas Žydrūnas Rutkauskas ir Viktarino kaimo bendruomenė – pirmininkė Irena Katienienė. Bendruomenės aktyviai dalyvauja seniūnijos veikloje, įvairiuose projektuose. Taip pat Veisiejų klubas „Ąžuolas“ – pirmininkas Virginijus Sušinskas.

 

Įstaigos, verslo įmonės, ūkiai. Seniūnijoje yra Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, 3 bibliotekos, 3 laisvalaikio užimtumo salės, Veisiejų socialinės globos namai, VĮ Veisiejų miškų urėdija, AB „Ąžuolas“, UAB „Plastmeta“, 4 parduotuvės.

 

Verslai, kuriais verčiasi seniūnijos gyventojai, yra šie: žemės ir miškų ūkis, gyventojų aptarnavimas, kaimo turizmas, meninis akmens apdirbimas, automobilių remontas, medžio apdirbimas.

 

Lankytinos vietos. Tai labai gražus kraštas, pasižymintis ežerais, miškais ir gražiomis kaimo turizmo sodybomis, kuriose galima pailsėti ir pasigrožėti nuostabia gamta, pauogauti ir pagrybauti. Įsteigtas skulptūrų parkas „Vaikystės sodas“ (Kalvelių kaimas).

 

Žymiausi kraštiečiai. Lietuvos kalvių kalvis Antanas Dudzinskas (miręs, išlikusi sodyba Neliubonių kaime), Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistas Danielius Sadauskas, istorikas Liudas Truska, poetas Sigitas Geda (miręs).