Lt
Pradžia

Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono savivaldybėje

„Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 04.5.1-TID-R-518-11-0001

Lazdijų rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti viešuoju transportu teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu. Parengus investicijų projektą, atliktus projekto alternatyvų analizę, numatyta, kad projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta viena ekologiška, elektra varoma transporto priemonė, kuri bus pritaikyta ir neįgaliųjų poreikiams. Sudarytos komfortiškos keliavimo sąlygos, tai paskatins gyventojus rinktis mažiau aplinką teršiantį, ekologišką transportą. Dėl atnaujinto viešojo transporto parko išaugs ir keliaujančių viešuoju transportu skaičius, sumažės išmetamų CO2 dujų kiekis, oro tarša.

Transporto priemone naudosis Lazdijų rajono gyventojai, svečiai, turistai kurių poreikis - saugus, komfortabilus, prieinamas ir ekologiškas transportas.

Ypatingai pagerėjusias keliavimo sąlygas pajus judėjimo negalią turintys  asmenys, juos lydintys asmenys bei Lazdijų rajono gyventojai, svečiai, turistai.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – viešoji įstaiga Lazdijų sporto centras.

Bendra projekto vertė – 262703,10 eurų,

Europos regioninės plėtros fondo lėšos –  185.436,00 eur.

Transporto priemonės PVM - 44.543,10 eur.

Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 32.724,00 eur.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020-10-31.

Informaciją pateikė
Irena Eimanaviciene
Investicijų skyriaus vyr. specialistė

Tel. (8 318) 51 233 Mob. tel. 8 612 08671

El. p. irena.eimanaviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-09-02 09:32