Lt
Pradžia

Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje

 

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Laukiami projekto rezultatai:

  • Pakelta darbuotojų kvalifikacija (24 asmenys).
  • Suteiktos integralios pagalbos namuose paslaugos (82 asmenų).
  • Patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų, neįgalių vaikų poreikiai.
  • Užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais (80 asmenų).
  • Įtraukti savanoriai į neformalios pagalbos procesą (6 asmenys).

2016 m. rugsėjo 22 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo.

 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Bendra projekto vertė – 469 180 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras.

Projekto vykdymo pradžia – 2016-09-22

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-11-30

Informaciją pateikė:

Sandra Sinkevičienė
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Tel. Nr. 8 613 94 507
El. p. sandra.sinkeviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-31 11:22