Lt
Pradžia

Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje

Projekto tikslas – pasiūlyti, suteikti bei sudaryti sąlygas vieno langelio principu savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimų gyvenamosios vietos, siekiant padėti šeimoms įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybėje siekiant įgyvendinti Paslaugų teikimo koordinavimą vieno langelio principu, nuo 2020-10-12 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje įsteigta veiklų koordinatoriaus pareigybė, kurios paskirtis – įgyvendinti projekto ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-21-0001 (toliau – projektas), įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 ,,Kompleksinės paslaugos šeimai“ vykdymo laikotarpiu, bendruomeninių šeimos namų tikslus.

Įgyvendinant šiuos tikslus, nuo 2020-10-22 pradėjo veikti Bendruomeniniai šeimos namai!

Juose paslaugas teikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus veiklų koordinatorė Agnė Zablackienė.

Pagrindinės veiklų koordinatoriaus vykdomos funkcijos:

  1. Organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti kompleksiškai teikiamas numatytas projekte paslaugas šeimoms:

1.1. psichosocialinę pagalbą;

1.2. mediacijos paslaugas;

1.3. šeimos įgūdžių ugdymą ir sociokultūrines paslaugas;

            1.4. pozityvios tėvystės mokymus;

1.5. vaikų priežiūros paslaugas.

  1. Informuoti, konsultuoti potencialius paslaugų gavėjus apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, vykdomas projekte programas.
  2. Bendradarbiauti su projekto partneriu, nukreipti asmenis (šeimas) į jiems tinkamas projekto veiklas, programas.
  3. Kartu su asmeniu (šeima) numatyti priemones asmens (šeimos) socialinėms problemoms spręsti.
  4. Vykdyti asmenų (šeimų) įtraukimo į paslaugas priemones.
  5. Informuoti tikslines grupes apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas bei tarpininkauti tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

Bendruomeniniai šeimos namai dirba pagal projekte numatytų veiklų grafiką, adresu:  Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 3 a., 308 kab., Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai.

Kontaktinis telefonas – 8 620 90 859, el. paštas agne.zablackiene@lazdijai.lt

PROJEKTE IR TOLIAU TEIKIAMOS NUMATYTOS KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS:

Psichosocialinė pagalba – individualios ir grupinės konsultacijos. Planuojama, kad šias paslaugas gaus 180 asmenų.

Mediacijos paslaugos – jomis pasinaudos 20 asmenų.

Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos. Planuojama, kad šios paslaugos bus suteiktos 300 asmenų.

Pozityvios tėvystės mokymus planuojama suteikti 135 asmenims.

Vaikų priežiūros paslaugomis pasinaudos 40 asmenų.

Asmeninio asistento paslaugą fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims planuojama suteikti 30 asmenų.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Varnėnų kaimo bendruomenė ir Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija.

Bendra projekto vertė – 190 321,56 Eur.

Projektas įgyvendinamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. birželio 29 d. pasirašytą sutartį dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Informacija atnaujinta 2020-11-11 13:54