Lt
Pradžia

„Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“

KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

(II ETAPAS)

Projekto pradžia: 2017-07-19                

Projekto pabaiga: 2021-01-15

Projekto tikslas: pakeisti Lazdijų savivaldybės bendrojo plano sprendinius, susijusius su kraštovaizdžio apsauga, tvarkymu, gamtinio karkaso formavimu ir sudaryti geresnes galimybes kraštovaizdžio kokybės gerinimui, jo ekologinių, socialinių ir ekonominių funkcijų stiprinimui, darniai plėtrai, pagerinti Lazdijų rajono savivaldybėje įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio kokybę ir kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, likviduojant bešeimininkius statinius bei sutvarkant jų teritorijas.

Projektas bendra finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

Projekto rezultatai: pakoreguotas Lazdijų rajono savivaldybės bendrasis planas kraštovaizdžio aspektais, likviduoti 32 bešeimininkiai statiniai ir sutvarkytos jų teritorijos.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Bendra projekto vertė – 127 546,19 EUR. Iš jų: ES Sanglaudos fondo lėšos – 108 414,00 EUR, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 19 132,19 EUR.

Informaciją pateikė

Aivaras Tulaba

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų

valdymo skyriaus vyr. specialistas

Mob. tel. 8 613 89 191

El. p. aivaras.tulaba@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-31 11:32