Lt
Pradžia

Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams

KRIKŠTONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

Projekto tikslas: skatinti Krikštonių gyvenvietės ekonominę bei bendruomenės kultūrinę-socialinę plėtrą, mažinti skurdą gyvenvietėje, atliekant Lazdijų kultūros centro Krikštonių laisvalaikio salės pastato kapitalinį remontą. Pagrindinė projektu sprendžiama problema yra gyventojų socialinė atskirtis ir nepakankama Krikštonių kaimo gyvenvietės infrastruktūra, kurios plėtra prisidėtų prie šios vietovės gyventojų bendruomenės plėtros, laisvalaikio užimtumo didinimo, vietos ekonominės plėtros augimo, turėtų teigiamą poveikį mažinant gyventojų skurdą.

Tikslinės grupės: 1. Krikštonių gyvenvietės ir Noragėlių seniūnijos gyventojai, kurie galės naudotis atnaujinta ir pritaikyta infrastruktūra bendrų renginių ir viešnagių metu. 2. Krikštonių laisvalaikio salės darbuotojai: dėl suremontuotų pastato patalpų jiems pagerės darbo sąlygos, bus užtikrintas higienos normų reikalavimų atitikimas, bus lengviau pritraukti bendruomenės narius įvairioms iniciatyvoms.

Projekto rezultatas: įgyvendinant projektą bus pakeista pastato stogo danga, įrengta lietaus nuvedimo sistema, apšiltinta perdanga, naudojamose patalpose pakeisti langai ir durys, apšiltintas pastato pamatas, įrengta nuogrinda. Perplanuotos ir suremontuotos naudojamos vidaus patalpos, įrengti sanitariniai mazgai, pakeista šildymo sistema, užtikrintas žmonių su negalia patekimas į pastatą, įrengtas kopiklis į pastato antrąjį aukštą

Projektas įgyvendinamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdytojas – VšĮ Lazdijų kultūros centras.

Bendra projekto vertė – 253711,20 Eur.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos suma – 200000,00 Eur.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 53711,20 Eur.

Informaciją pateikė

VšĮ Lazdijų kultūros centro

projektų vadovas

Arūnas Maciulevičius

Tel. Nr. (8318) 51023

El. p. arunasmaciu@gmail.com

Informacija atnaujinta 2020-08-21 13:56