Lt
Pradžia

Socialinio būsto fondo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje

SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto tikslas – padidinti Lazdijų rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto tikslinės grupės: jaunos šeimos, neįgalieji, asmenys sergantys lėtinių ligų sunkiomis formomis bei bendrajame sąraše esantys kiti asmenys, turintys teisę į socialinio būsto nuomą. Projekto uždavinys - plėsti savivaldybės socialinio būsto fondą.

Projekto rezultatas: Parengus investicijų projektą, atliktus projekto alternatyvų analizę, numatyta, kad projekto įgyvendinimo metu bus:

1.) įsigyti 8 butai (2 vnt. vieno kambario, 5 vnt. dviejų kambarių, 1 vnt. trijų kambarių);

2.) įrengti 7 socialiniai butai rekonstruojamame pastate M. Gustaičio g. 18, Lazdijuose (5 vnt. - vieno kambario butai, 2 vnt. -  dviejų kambarių butai) jį praplečiant.

Bendra projekto vertė – 368 599 eurų, iš jų ne daugiau kaip 85 proc. paramos lėšos (bet ne daugiau kaip 313 012 eurų), ne mažiau kaip 15 proc 55 587 Eur  (bei netinkamos išlaidos) – Lazdijų rajono savivaldybės lėšos.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto vykdymo pradžia – 2016-01-13.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-04-30.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Informaciją pateikė

Irena Eimanavičienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir

investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Mob. tel. 8 612 08671

El. p. irena.eimanaviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-31 11:17