Lt
Pradžia

Sveikos gyvensenos skatinimas Lazdijų rajono savivaldybėje

SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto tikslas– padidinti Lazdijų rajono savivaldybėje tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Šiam tikslui pasiekti bus įgyvendinamos sveikatos ugdymo priemonės, susijusios su šiomis veiklomis: traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos priemonių įgyvendinimas; sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo priemonių įgyvendinimas; onkologinių ligų profilaktikos priemonių įgyvendinimas; vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo priemonių įgyvendinimas; sveiko senėjimo užtikrinimo priemonių įgyvendinimas.

Laukiami projekto rezultatai – informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose dalyvaus 1697 tikslinių grupių asmenys. Lazdijų rajono savivaldybėje tikslinių grupių asmenys pasieks aukštesnį sveikatos raštingumo lygį, kuris padės susiformuoti pozityviems jų sveikatos elgesio pokyčiams.

Bendra projekto vertė – 198997,18 Eur. Iš jų:

Europos socialinio fondo paramos lėšos – 169 147,60 Eur;

Valstybės biudžeto lėšos – 14 924,79 Eur;

Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 14 924,79 Eur.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto vykdymo pradžia – 2018-07-03.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-07-03.

Įgyvendinamas projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-11-0002 „Sveikos gyvensenos skatinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ finansuojamas Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto bei Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Informaciją pateikė:

Dovilė Paulionienė
Lazdijų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro specialistė,

vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
Tel. Nr. (8318) 52075
El. paštas: dovile.paulioniene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-09-02 09:35