Lt
Pradžia

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto tikslas: Sukurti palankias sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto tikslinė grupė: nuolatiniai Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro VDC lankytojai.

Projekto rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu bus plečiami Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrai, atliekant patalpų remontą naujose erdvėse bei įsigyjant naujos įrangos ir baldų. Tikimasi, kad išplėtus vaikų dienos centrų veiklą, bus įgyvendintos šeimos problemų sprendimo prevencinės priemonės, kurios sudarytų galimybes vaikui augti savo šeimoje, bus išvystytos bendruomenėje teikiamos vaikų socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos, padidės nuolatinių lankytojų skaičius centruose. Sutvarkytos patalpos vaikų dienos centrų veiklai adresu Ateities g. 6, Veisiejai., Lazdijų r. (Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto VDC) bei sutvarkytos patalpos adresu Vytauto g. 13, Lazdijai (VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro VDC).

Bendra projekto vertė: 152 739,00 Eur. Iš jų: ES lėšos – 152 739,00 Eur.

Projekto vykdytojas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras ir Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas.

Projekto vykdymo pradžia: 2019-11-20.

Projekto vykdymo pabaiga: 2021-03-31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Informaciją pateikė

Sandra Sinkevičienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Tel. Nr. 8 613 94 507
El. p. sandra.sinkeviciene@lazdijai.lt

 

Informacija atnaujinta 2020-09-01 16:43