Lt
Pradžia

DĖL PASTATO- LIGONINĖS PASKIRTIES KEITIMO Į PARAPIJOS NAMUS SU PASLAUGŲ TEIKIMO PATALPOMIS KREIVOJI G. 25, VEISIEJŲ M., LAZDIJŲ RAJ.

DĖL PASTATO- LIGONINĖS PASKIRTIES KEITIMO Į PARAPIJOS NAMUS SU PASLAUGŲ TEIKIMO PATALPOMIS KREIVOJI G. 25, VEISIEJŲ M., LAZDIJŲ RAJ.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PARENGTUS STATINIO PROJEKTINIS PASIŪLYMUS

Statybvietės adresas: Kreivoji g. 25., Veisiejų m., Lazdijų raj. Kadastrinis adresas: 5955/0002:53.
Pastato pagrindinė esama naudojimo paskirtis- gydymo; būsima paskirtis- religinės paskirties pastatas.
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas- Kita; visuomeninės paskirties teritorijos.
Projektinius pasiūlymus rengė UAB „ Lazdijų projektas“, projektuotoja Roma Dumbliauskienė, telef.. 8-698-77077, roma @kailiai.lt.
Statytojas- Veisiejų Šv. Jurgio parapija. Klebonas Ž.B. Kreivoji g. 25, Veisiejų m., Lazdijų raj. telef.. 8-615-88061, veisiejuparapija@gmail.com.
Susipažinimo su pasiūlymais adresas: Kreivoji g. 25, Veisiejų m., Lazdijų raj. Telef. 8-615-88061.
Teikti informaciją dėl projektinių pasiūlymą teikiama savivaldybės administracijai.
Susirinkimas vyks 2020-10-13, 18,00 val, Lazdijų raj., Veisiejų m., Kreivoji g. 25, dėl Pastato- ligoninės paskirties keitimo į parapijos namus su paslaugų teikimo patalpomis Kreivoji g. 25, Veisiejų m., Lazdijų raj.
Juridinio asmens pavadinimas: Veisiejų Šv. Jurgio parapija.
Projekto rengėjas: UAB „Lazdijų projektas“. Projektuotoja Roma Dumbliauskienė


Informacija atnaujinta 2020-09-24 16:21