Lt
Pradžia

BIUDŽETO, FINANSŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS PASLAUGOS

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas,papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas
Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų kopijų išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikatų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Įtraukimas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą  
Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimas  
Savivaldybės socialinio būsto nuoma  
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas  
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas bei neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas
Deklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

Informacija atnaujinta 2022-11-30 13:45